Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

От ЕК за българските нотариуси

Автор: Светла Костадинова / 19.10.2007
Оцени тази статия:

Това, че ЕК прави преглед на постигнатото в България и налага санкции ще се окаже добра политика. След като нашето общество, включително и Парламента, не може да осъществява ефективен контрол върху правителството, добре е че има външен фактор.

Вероятността на страната ни да бъде наложена санкция заради съществуващото все още изискване правоспособните нотариуси в България да имат българско гражданство е реална. Това, което е важно, е че най-вероятно ще трябва да премахнем това ограничение, но то е само едно от многото, които съществуват. Освен гражданството става въпрос за фиксирани цени, задължителното членство и вноски в Нотариалната камара, географското ограничение, минимален стаж. Всичко това от няколко години се възприема от ЕК като ясно доказана пречка пред развитието на много професии от една страна, а от друга - пречка за икономиката и ползвателите на тези услуги. Освен за нотариусите, това важи в голяма степен и за одиторите, фармацевтите, архитектите, инженерите.

Както се вижда от таблицата по-долу, явно ЕК ще има доста работа през следващите години. Ще е интересно да следим дебата в обществото, тъй като досега са случваше обратния процес - повечето от ограниченията са въведени в последните 4-5 години с аргументи като „защита на обществения интерес", „защита на качеството", „защита на потребителите", „защита от нелоялна конкуренция".

Важно е също да се знае, че ЕК е твърдо решена за премахне тези ограничения и Европейският парламент подкрепи тази политика миналата година. Другото важно нещо е, че има практически примери на страни, които по собствено убеждение имат ниска степен на регулация на тези професии - Великобритания, Дания, Холандия, Ирландия, Финландия като ефектът е конкуренция, избор и ниски цени. Тоест - няма нищо страшно!

Регулиране на избрани професии в България

Адвокат

Инженер

Фармацевт

Нотариус

Счетоводител, Одит

Архитект

- Стаж

- Минимални цени

- Задължително членство в колегията

- Препоръчителни цени

- Забрана за реклама

- Задължително членство в Камарата

- Задължителен стаж

- Минимални цени

- Регистрация на договорите

- Задължително членство в съюз

- Стаж

- Задължително фармацевтично образование за да притежават аптека

- Фармацевтът може да открие само 1 аптека и задължително работи в нея

- Фармацевтът не може едновременно да бъде собственик и дистрибутор

- Изискване за брой нотариуси на брой хора

- Пожизнено право за практикуване на професията

- Фиксирани цени

- Забрана за реклама

- Задължителен минимален стаж

- Задължително членство в камара

- Задължително българско гражданство

- Минимални цени

- Задължително членство в ИДЕС

- Частични ограничения за реклама

- Ограничена публична информация

- Задължителен стаж

- Задължително членуване в камара

- Задължителен стаж

- Проектантите да не са собственици на строителни фирми

- Минимални цени

- Регистрация на договори за проектиране

Източник: Степен на регулация на свободните професии в Европейски съюз, изследване на Институт за пазарна икономика, юни 2007 г.