Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Особените дружества в дебата на икономическата комисия (продължение)

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

В сряда Икономическата комисия на парламента продължи второто четене на проектозакона за дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ) - регламент, чийто смисъл и приложение описахме по-подробно в миналия брой, номер 108, на ПСП (виж началото на дебата в комисията или практики в други страни).

На заседанието на комисията бяха дискутирани и сравнително бързо приети чл. 5 до чл. 9. След това кворумът на комисията се разпадна и заседанието бе прекратено. Така и не се стигна до същинската част на законопроекта, а именно данъчното третиране.

По въпроса за данъчното третиране очакваме да бъдат направени някои промени, които вероятно ще въведат пълна данъчна прозрачност на ДСИЦ. Данъчната прозрачност бе застъпена като принцип от ИПИ още от началото на тази законодателна инициатива. (За принципите и механиката на прозрачността може да прочетете тук.) Тази данъчна техника предполага спазване на принципа на равнопоставеност (т.е. липса на преференции) при секюритизирането на недвижими имоти и вземания.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!