Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Още един успех срещу порочните практики в държавата – “Държавен вестник” в Интернет

Автор: Велико Димитров / 09.11.2007
Оцени тази статия:

След няколко публикации в Интернет[1] стана известно, че народните представители най-накрая са одобрили Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" (на страницата на парламента неизвестно защо това не е отбелязано). Много е вероятно и се надяваме, той да бъде подкрепен и на второ четене, от което би следвало, че от първи януари следващата година всички ще имаме безплатен достъп до българското законодателство през Интернет. Дори и това да не представлява огромен успех като напр. 10% подоходен данък, все пак е голяма крачка напред (в случая догонваща[2]) към по-прозрачно управление и като цяло към по-добри управленски практики.

Няколко са основните причини, поради които считаме, че това развитие е много положително:

  • Предоставя се възможността ДВ да бъде четен безплатно от всеки, който иска да познава законите, съответно да знае своите права и задължения;
  • "Производството" на ДВ може да бъде ускорено като се съкрати необходимото време за придвижването на новите и изменени нормативни актове до знанието на хората. Преди да бъде отпечатано дори и първото хартиено копие, ДВ е вече в електронен вариант, и това, което остава е единствено файловете да бъдат качени в Интернет;
  • Могат да бъдат спестени разходи - напр. за 2005 г. са отпечатани 25 520 копия от всеки брой, които вече могат или да не се печатат въобще или бройките да бъдат по-малко, напр. по няколко копия - за Народната библиотека, Националния архивен фонд, Министерство на правосъдието и т.н.;
  • Осигурява се много по-добра възможност за опериране с текстовете - пести се време чрез по-бързо откриване на необходимата информация, както и всичко останало, което позволяват стандартните Интернет технологии;
  • Отпада необходимостта от транспортиране, разнасяне, продажба, и т.н. на хиляди килограма хартия.

Считам за много важен факта, че изготвянето на законопроекта и популяризирането на идеята е инициатива на няколко неправителствени организации и лица - д-р Красен Станчев (Институт за пазарна икономика), адв. Александър Кашъмов и адв. Кирил Терзийски (Програма достъп до информация), адв. Ивайло Ганчев (Българска асоциация гражданско общество и правни инициативи), Васил Чобанов (радио Нова Европа). Реализацията на проекта също така не би била възможна без подкрепата на Британското посолство в София, както и без съдействието на Илко Димитров (НДСВ) и Мартин Димитров (ОДС), които внесоха законопроекта за разглеждане.

Предлагам и няколко допълнителни публикации в подкрепа на законопроекта (всички, с изключение на първата, публикувани по време на неговото изготвяне и все още достъпни в Интернет):[1] "Програма достъп до информация" - http://www.aip-bg.org/bulletin/46/03.htm ; Блогът на Мартин Димитров - http://www.martindimitrov.com/?p=189 ; Медиапул - http://www.mediapool.bg/show/?storyid=133058

[2] България е единствената страна в ЕС, която все още не публикува "Държавен вестник" в Интернет