Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Опит за статут без стандарти: Копенхаген

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Вниманието върху казусите с Турция и Полша, донякъде замъглява наблюдението върху процеси и прецеденти, които вероятно ще има последици върху преговорите на България с ЕС.

Нормалният начин на разширяване на ЕС е кандидатите първо да покажат, че прилагат и спазват определените стандартни правила на стопански, правен и политически живот, а след това да получат статут на членство (с различни етапи на изчакване в преддверието и на последващо нагаждане). Тази процедура се прилага към Турция и Полша (и всички останали кандидати от тазседмичната група).

България не попадна в нея най-вече поради сбъркани реформи преди 1997 г. Вината за това разбира се е на онези, които управляваха страната преди 1997 г., но също така и на избирателите, които връчиха съдбините на страната в ръцете на тези управляващи.

През тази седмица България е на път да попадне в групата на онези страни, които искат да получат обещание за статут преди да са покрили стандартите или дори и да са ги покрили лошо. Това се случва по независими от българските преговарящи причини и настроения.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!