Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Open Europe: Европейският съюз провал ли е?.

Автор: ИПИ / 08.01.2007
Оцени тази статия:


Проучването е проведено сред 1 000 представители на европейския бизнес:

- 52% смятат, че ЕС е “провал”

- 54% вярват, че негативите от прекомерното регулиране на стопанската дейност надхвърлят ползите, произтичащи от общия пазар

- 60% считат за правилно Обединеното кралство да предоговори ангажиментите си по отношение на ЕС и да ги ограничи до наличието на свободна търговия

Цялото изследване можете да прочетете на адрес: http://ria-studies.net/BG-version/European_Union/European_Union.htm (на английски)