Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ограничаването на административните пречки - вече в парламента

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

На 15 януари в комисията по икономическа политика на НС бе разгледан на първо четене проектозакона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Вносител на проекта е Министерски съвет, основата на проекта е на работна група към ИПИ. Повече за предисторията и замисъла на проекта може да прочетете в предишни броеве на това издание (например, в бр. 87, 96 и 100) и на страницата на ИПИ.

Проектът бе представен от зам.-министъра на икономиката Никола Янков. Той защити проекта, акцентирайки върху следните основни моменти:

" Административните режими налагат разход на бизнеса и представляват скрито данъчно облагане;

" Целта на закона е трайно уреждане на ограниченията върху стопанската свобода, която иначе е основен конституционен принцип;

" Ограничения върху свободата могат да се въвеждат само със закон;

" Необходимо е въвеждане на ясно разграничаване между различните видове режими.

В дискусията участваха почти всички от присъстващите народни представители - председателят на комисията Валери Димитров, и депутатите Папаризов, Василев, Механдов, Миков, Нихризов, Клингов, Ламбовски, Иванов, Борисов.

Аргументите по същество могат да се разделят на няколко групи:

1/ "Този закон нищо не променя." Иначе казано, този закон няма да промени нищо в сега действащите режими и е само пожелание. Тази теза бе застъпена основно от представителите на парламентарната група "Коалиция за България". По-нататък, те изобщо отрекоха възможността съставът на 39-тото НС да може да ангажира с принципи и процедури на регулиране следващите събрания.

2/ "Трудно ще е, защото има международни ангажименти." Валентин Василев от ОДС предупреди, че голяма част от режимите произтичат от изисквания на ЕС и СТО, макар невинаги да са добре пренесени в българското право; те няма да могат да се променят с такъв законопроект.

3/ "Липсва промяна в дейността на администрацията." По-конкретно, става въпрос за липсата на мълчаливо съгласие, обслужване на едно гише, служебна обмяна на документи от администрацията, електронно подаване на заявления. С подобни критики като че ли се ангажираха най-вече народни представители от НДСВ, а странно - и представителят на вносителя, Н. Янков.

Какво да очакваме:

Проектът бе приет на първо четене без гласове против, при въздържане на депутатите от КБ и Йордан Нихризов от ОДС. Има общо съгласие, че срокът за предложения преди второ четене трябва да бъде максимално дълъг, за да може да се обмислят подобрения. Има настроения сред много от народните представители да защитят повече правила и ограничения за администрацията (и в резултат - повече стопанска свобода).

Какво може да се направи:

Всякакви предложения трябва да се изпращат до комисията на адрес: София 1169, пл. "Александър Батенберг" № 1, ikon@nt52.parliament.bg, или в интернет на: тук, както и до всеки от народните представители в комисията.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!