Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Образование

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

„Най-значимата” промяна в сферата на образованието от началото на мандата е увеличаването на учителските заплати. Въпреки първоначалните коментари на министрите на образованието и финансите, че няма пари, Янка Такева се пребори като “по учебник” за увеличаване на заплатите с 4% от 1 януари 2006 г. и с още 6% от 1 юли.

Дискусията относно образованието в България варира от предложения за общо нарастване на разходите за образование в държавния бюджет до 8% от брутния вътрешен продукт през промяна в методиката за определяне заплатите на учителите, въвеждане на цензове за учителите (младши учител, учител, старши учител и главен учител) и приемане на субективната преценка на директорите за преминаването към по-горна длъжност на учителите.

Като цяло бихме казали, че много от идеите, които се обсъждат в общественото пространство са смислени и ще доведат до подобряване на качеството на образованието, а именно:

 

  1. Въвеждане на диференцирано заплащане на учителите

  • Обещание за уволняване на 5 000 учители до септември

  • Обещание за закриване на училища, които не са нужни

  • Децентрализация на училищата

  • Промени във финансирането на висшето образование

Най-важната промяна в мисленето на министерството е обсъждането за въвеждане на ваучерна система. С тези си действия, министерството показва, че има желанието да въведе може би една от малкото ефективните образователни системи. Всъщност всички изброени по-горе намерения на правителството са част от характеристиките или резултат от тази система. Силно се надяваме, че фактори, които досега са възпрепятствали нейното прилагане няма да окажат влияние този път.

Разбираме, че реформата в тази голяма система е трудна, но считаме, че няма време ако искаме качествено образование. В тази връзка, министърът трябва да обърне внимание на хората, които на централно ниво, в самото министерство, са заети с осъществяване на политиката и административното обслужване на гражданите. В изследване на ИПИ за практиката за ползване на електронен подпис от българските министерства, образователното зае последното почетно място.