Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Обява: Пресконференция на ИПИ:Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2006 година

16.12.2006
Оцени тази статия:

На 15 ноември 2005 година в 11 часа в БТА Институтът за пазарна икономика организира пресконференция на тема Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2006 година. В пресконференцията ще участват Красен Станчев, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, Георги Ангелов, Димитър Чобанов и Светла Костадинова, старши икономисти в Института за пазарна икономика.

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).