Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Обява: ИПИ търси оперативен счетоводител.

04.07.2008
Оцени тази статия:
Фондация ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА търси оперативен счетоводител.

 

Заетост: половин работен ден

Заплащане: 400 лева след данъци

Задължения:

  • 1. Съставяне и обработка на първични и вторични счетоводни документи.
  • 2. Изготвяне на текущи справки.
  • 3. Помощ в отчитането на проекти и съставяне на финасови доклади.
  • 4. Подпомагане работата на главния счетоводител

Изисквания:

  1. Желателно е владеене на английски език
  2. Компютърна грамотност
  3. Стаж по специалността - минимум 1 година

Възможно е наемането и на студент с достатъчни познания в областта на счетоводството и възможност да организира времето си.

За да кандидатствате моля изпратете кратка биография на български език на електронен адрес dora@ime.bg на вниманието на г-жа Дора Тодорова, главен счетоводител.

Биографиите се приемат до 28 юли 2008 година.

За Институт за пазарна икономика (ИПИ) http://www.ime.bg/  

ИПИ е първият независим икономически изследователски институт в България. Институтът е регистриран през 1993 година като неправителствена организация.