Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Някои положителни индикатори при бедността и социалното включване през 2014 г.

Автор: Явор Алексиев / 08.01.2016
Оцени тази статия:

Сред последните данни на НСИ за условията на живот и социалното включване в страната намираме и някои позитивни тенденции.

Покачването на линията на бедността е всъщност положителен феномен, защото отразява подобряващото се благосъстояние на домакинствата. Бедността, която НСИ изчислява е относителна, а самата линия се определя като 60% от медианния общ доход. Това е доходът, който разделя домакинствата на две части – половината домакинства получават повече от него, а другата половина – по-малко. Именно ръстът на този доход води след себе си и до повишаване на линията на бедността.

Покачването на линията[1] през 2014 г. води и до лек ръст на дела на бедните – от 21,0% на 21,7%, без това, обаче, задължително да означава, че сме по-бедни като нация. Този процес по-скоро описва постепенното покачване на броя на работещите, както и на техните доходи. Същевременно, някои групи от обществото продължават да изостават, което се вижда и от данните за високия риск от бедност при безработните и нискообразованите.

Що се касае до материалните лишения – статистика, която винаги е изумявала със своята волатилност, през 2014 г. е налице видимо подобрение. Трудно е да обясним точно каква част от него се дължи на подобрения начин на провеждане на интервютата и каква на подобряващото се благосъстояние на домакинствата. И все пак, най-големи движения в положителна посока се наблюдават именно при въпросите, които имат отношение към субективните усещания на домакинствата.

 

Повече по темата можете да намерите в този материал или на сайта bednostbg.info

 


[1] Правим уговорката, че макар данните от изследването да се отнасят за 2014 г., те са базирани на данни за доходите на лицата и домакинствата от 2013 г.