Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново на EASI

16.12.2006
Оцени тази статия:

В рубриката "Икономически размисли" на Дуайт Р. Лий ви представяме поредните подбрани есета от професор Дуайт Лий, публикувани като поредица в списание "Идеи за свободата", издавано от Фондацията за икономическо образование.

Публикуването на тази поредица на страниците на И.З.И. е част от усилията ни да разширим достъпа на българската публика до качествени знания за основните принципи в икономическата наука.

- Търсене и предлагане

- Политиката и външната търговия

- Сравнителни предимства

- Сравнителни предимства - продължение

- При липсата на права на собственост

- Разходите трябва да бъдат разкривани, не укривани

- Ценовите тавани причиняват дефицит и по-високи разходи
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).