Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново филмче: Милтън Фридмън – Силата на пазара: Моливът

03.07.2009
Оцени тази статия:
Продължителност: 2,15 мин.