Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново филмче: Милтън Фридмън: Моралът и капитализмът

22.05.2009
Оцени тази статия:

Милтън Фридмън отговаря на въпроси за морала и принципите в капитализма.
Продължителност: 8:33 мин.