Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

“Новият десен договор за България”

Автор: Велико Димитров / 21.09.2007
Оцени тази статия:

На организирана пресконференция тази седмица (19.09.07), политическата партия ГЕРБ представи икономическата си програма - визията как България трябва да бъде управлявана ако се спечелят достатъчно гласове на следващите парламентарни избори. От създаването на партията, повече или по-малко подготвени по темата групи спорят дали ГЕРБ е дясна, лява или някаква друга партия. Ще се опитам да дам отговор на този въпрос единствено на основата на тяхната управленска програма, която вече е публично достъпна[1].

Разграничението ляво-дясно в политическия спектър трябва да се прави на основата на отношението към свободата, което има всяка една формация. От своя страна свободата най-общо бива два типа (въпреки че преплитане между двете винаги има) - лична свобода и икономическа свобода. Повече лична свобода означава по-либерално отношение по въпроси, свързани с абортите, хората с нетрадиционна сексуална ориентация, имиграцията, по-леките наркотици, проституцията и др. По принцип за такива политики се застъпват по-леви партии. Повече икономическа свобода означава по-малка намеса на държавата в стопанския живот на хората като потребители, производители, инвеститори и т.н. Което от своя страна представлява по-малко регламенти и изисквания, по-ниски данъци, по-малко държавни предприятия и субсидии и по-малко бюрокрация. Тези политики се застъпват от по-десни партии.

Едновременното поставяне на двете свободи на една скала е очевидно невъзможно, а и в известна степен не е необходимо. Конвенционалното разграничение на ляво-дясно може да се направи и единствено ако се разгледа отношението към икономическата свобода, тъй като първо, точно тези политики са винаги в центъра на дебата и второ, те имат най-голям обхват и значение.

Какви са основнте идеи на ГЕРБ?

 • - По-ниски правителствени разходи - намаление на преразпределението през бюджета до 30% от БВП (към момента то е около 40% с известно различие, ако се изчислява през приходите или разходите);
 • - Въвеждане на висок необлагаем минимум и редуциране на ставката на ДДС до 15%;
 • - Премахване на данъците върху наследствата, даренията и възмездното придобиване на имущество;
 • - Разширяване на фискалната децентрализация - общините да зависят в по-малка степен от централния бюджет и решенията на централното правителство;
 • - Изплащане на правителственния дълг;
 • - Училищна автономия, ваучерна система и преместване на бариерата от входа (приемни изпити) на изхода (матури);
 • - Автономия на университетите и промяна в начина на финансирането им;
 • - Изравняване на частните здравни фондове с държавната здравна каса като права и задължения;
 • - Намаление на задължителната вноска във фонд „Пенсии" от 23% на 10% като цялата сума влиза в избран от осигурения частен пенсионен фонд;
 • - Ограничаване на държавното регулиране по линия на регулаторните режими и въвеждане на принципа „мълчаливо съгласие";
 • - Ограничаване правомощията на секторните регулатори, както и отмяна на делегираните в миналото правомощия на структури извън самата държава;
 • - И др.

Изброените, а и много други мерки, включени в управленската програма на ГЕРБ, разширяват икономическата свобода. В този смисъл, поне на идейно ниво и за момента, партията ГЕРБ не може и не трябва да се определя като друга освен като дясна.

Надявам се добрите идеи, така както са формулирани, да бъдат приложени и на практика. Тогава партията би се превърнала в дясна и в практически план.[1] http://gerb-bg.com/Gerb_Program_logo.doc