Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Нов разход по спазване на осигурителното законодателство

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Една от промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО), която мина без особен шум, бе въвеждането на задължение за осигурителите да декларират банковите си сметки в НОИ. Подобно деклариране до момента имаше към данъчната администрация. Това ново задължение ще доведе до допълнителни разходи за фирмите от около - вероятно - 2,5 милиона лева в работно време. Въпросът в случая е: защо изобщо се въвежда подобно изискване?

1/ Аргументът, основан на подобряване на събираемостта на осигурителните вноски като че ли е единствен. Явно НОИ цели да натрупа информация за банковите сметки, срещу които да може бързо да започне принудително събиране при нужда.

2/ Такава база от данни обаче вече съществува при данъчната администрация. НОИ би могъл да поиска по служебен ред нужната информация. Разликата е в това кой носи разходите - НОИ или частния сектор.

3/ Не може да се изхожда от позицията, че събирането на осигурителните вноски е някаква абсолютна цел, за постигането на която всички средства са оправдани. В противен случай има и доста по-сигурни методи - например, може да се назначи по един "надзорник" във всяка фирма, да се възложи събирането на вноските на мафиотски групировки или пък да се плащат авансово гаранционни суми преди започване на дейността.

4/ Опитите за подобряване на финансовото положение на НОИ заобикалят основния проблем. Той се състои в модела на пенсионно осигуряване, основан на държавен монопол и задължителност на разходно-покривен фонд. Каквито и усъвършенствания в събираемостта на вноските да се правят, дефицитът на НОИ няма да намалее значително.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!