Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Нов орган ще контролира качеството в туризма

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

На редовното си заседание в сряда (20 март) депутатите от Комисията по икономическа политика приеха окончателно на второ четене текстовете на Закона за туризма.

1/ Депутатите гласуваха за създаване на механизъм за участие на бизнеса в процеса на лицензиране и категоризиране в областта на туризма. Министърът на икономиката ще издава лицензи за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност само по предложение на Централната експертна комисия по лицензиране и категоризиране, в която на паритетен принцип участват представители на държавата и на национално представените туристически сдружения. Същата роля ще имат браншовите сдружения и при категоризирането на хотелите и ресторантите. Представителите на тези сдружения ще формират половината от състава на общинските комисии по категоризиране на туристическите обекти, по чието предложение кметовете ще вземат решение за категоризация. Въпреки декларираната възможност за участие на бизнеса, трябва да се отбележи, че и в двата случая акта на лицензиране, респ. на категоризация, е акт на органа на държавната власт (министъра) или на органа на местна власт (кмета). Участието на бизнеса в някаква комисия не означава реални правомощия при вземането на решение.

2/ Създава се специален орган за контрол върху качеството в туризма. Този орган ще е отделен от Комисията по търговия и защита на потребителите и ще съществува под формата на изпълнителна агенция към министъра на икономиката. Според зам.министъра на икономиката Хаджиниколов създаването на такъв отделен контролен орган се налага поради липсата на капацитет у Комисията по търговия и защита на потребителите да упражнява ефективен контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги. Засилването на контрола върху качеството в туризма се смята за важно по отношение на подобряване на конкурентното предимство на българския туризъм, а именно - съотношението качество/цена. Не е ясно обаче как съществуването на още един контролен орган ще гарантира постигането на реално качество в предоставянето на услуги. Явно това допускане е плод на вярването, че самото съществуване и възможността за намеса на държавен орган е достатъчна гаранция за постигането на определени резултати в частния бизнес. Наред с това от дискусията в комисията стана ясно, че авторите на идеята за създаване на подобен отделен контролен орган не са много наясно дали на практика няма да се получи дублиране на правомощията на различните контролиращи институции. Това означава, че все пак съществува риск туризмът да се обремени с още един вид паралелен контрол.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!