Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново в Икономическата библиотека (4 – 8 юли 2011)

08.07.2011
Оцени тази статия:

 

 

 

 

Не пропускайте лятното предложение на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА!

 

Трагедията на еврото

Филип Багус

Издателска къща „МаК” ООД, 2011

 

Watch my presentation at ASC (youtube). In the book I explain why the Eurosystem almost collapsed in May 2010 when the Greek sovereign debt crisis spread to other PIIGS countries. It shows how the system creates money out of nothing and creates perverse incentives for governments that lead to its own destruction. Without a reform, the Eurosystem is doomed for failure. 

Beside the European monetary institutions, the book also describes the political interests behind the euro. The single currency was an important strategical tool in the plan of European socialists. It served to get rid of the Bundesbank and the DM that served as brakes on European inflation. 

http://library.ime.bg/tragediyata-na-evroto/

 

Представянето на книгата ще се състои

на 14 юли 2011 г. (четвъртък), от 18.30 ч.,

в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА.

Очакваме Ви заедно с нашите гости:

проф. Валери Димитров,

Лючезар Богданов – автор на предговора към българското издание 

Калин Манов – директор на издателска къща „МаК”.

 

Програма по банки и финанси: Обучение по дистанционния метод

колектив

Международен банков институт ООД, 2000

Програмата по банки и финанси е разработена по проект на Международния банков институт - София, финансиран от отдела за международно развитие (DFID) към правителството на Великобритания.

Предназначен за обучение по дистанционния метод, учебникът – в девет самостоятелни книжки – запознава с методиката и техниките на дистанционното обучение, представя способи за ефективно прилагане на дистанционния метод на обучение, както и за управление на времето и организиране на учебния процес.

Систематизирани са знанията в областта на икономикса, банковото дело, ролята на банките, счетоводството.Лекционният курс е подходящ за всички, които изучават финанси.

http://library.ime.bg/programa-po-banki-i-finansi/