Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново в Икономическата библиотека (24-28 януари 2011)

28.01.2011
Оцени тази статия:

Новини 

На 26 януари, в библиотека, в присъствието на близо 50 души, Георги Ангелов запозна аудиторията с „Икономическо чудо и криза: Естония и Ирландия”. Интригуваща, задълбочена, добре подплатена с факти и аргументи, лекцията се превърна в събитие, носещо наслада за ума.

Нови книги

 

Why Iceland?: How One of the World's Smallest Countries Became the Meltdown's Biggest Casualty

Ásgeir Jónsson

McGraw-Hill, 2009

Съвсем доскоро сред „икономическите чудеса” се нареждаше и Исландия. „Възходът и падението на Исландия са като в гръцка трагедия”, споделя Ханес Холмстейн Гисурарсон - създателят на мечтата Исландия да се превърне в най-богатата държава в света.

Какво и как се случи?И защо на Исландия?

Отговори можете да откриете в книгата на главния икономист на „Кауптинг банк”, най-могъщата банка в Исландия преди банковия колапс.http://library.ime.bg/why-iceland/

 

This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly

Carmen M. Reinhart and Kenneth Rogoff

Princeton University Press, 2009

Осемвековната история на финансовите кризи проследяват авторите на книгата „Този път е различно”.

На какви обективни закономерности се подчиняват финансовите кризи? В изследването се включени шейсет и шест държави от петте континент, а периодът е осемстотин години. http://library.ime.bg/this-time-is-different/

 

The Birth of Plenty: How the Prosperity of the Modern World was Created

William J. Bernstein

McGraw-Hill, 2004

 

Съвсем спокойно може да бъде поставен знак на равенство между „The Birth of Plenty” и икономическа история на света. Авторът на „Четирите стълба на инвестирането” защитава тезата, че само работещите институции водят до общество на благоденствието. За да бъде богато едно общество, то трябва задължително да се гради на правото на частната собственост, на научната методика, на капиталовите пазари и на ефективните начини за транспорт и комуникации. Как това става във времето и в кои държави? http://library.ime.bg/the-birth-of-plenty/

 

Why the West Rules - for Now: the Patterns of History and What They Reveal About the Future

Ian Morris

Profile Books, 2010

 

И отново история - сагата на банкерската фамилия Морган, неразривно свързана с историята, икономиката и политиката на Англия и САЩ. Написана преди двайсет години, отдавна считана за класика, книгата е най-амбициозната история, писана някога за американските финанси. Летопис за четири поколения от могъщата империя Морган. „Къщата на Морган” е намерила място в класацията 100-те книги на XX век.

http://library.ime.bg/the-house-of-morgan/

 

„Математически начала на натурфилософията” на Искак Нютон постави началото на една нова категория в нашата библиотека – „Природни науки”.

 

The Principia:Mathematical Principles of Natural Philosophy

Isaac Newton

Snowball Publishing, 2010

 

„Математически начала на натурофилософията” се счита за един от най-важните научни трудове в историята на човечеството. В него са изложени законите на Нютон за движението, полагащи основите на класическата механика, както и законът за всеобщото привличане. При формулировката на физическите си теории Нютон развива нов дял от математиката, известен като математически анализ.

http://library.ime.bg/the-principia/