Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново в Икономическата библиотека (19 - 23 март 2012)

23.03.2012
Оцени тази статия:

ПРИНЦИПИ: В ПОЛИТИКАТА И В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ


Стратегия за партньорство с България 2011 – 2013. Партньорство в подкрепа на европейското бъдеще на страната 

Bulgaria Country Partnership Strategy 2011 – 2013. Partnership for Bulgaria’s European Future

Световна банка, 2011

Основната цел на настоящата Стратегия за партньорство с България е да бъдат подкрепени стремежите на страната за пълна интеграция в Европейския съюз и за сближаване с европейските стандарти на живот. В този смисъл СПБ се съсредоточава върху максималното извличане на ползи за България от членството й в ЕС. Тя има за цел да партнира на страната в укрепването на националните институции и капацитет, за да бъдат изпълнени планираните задачи по членството в ЕС и за повишаване на усвояването на средствата по европейските грантове. СПБ предлага програма, доминирана от знания и консултантски услуги, които се предвижда да бъдат предоставяни във все по-голяма степен чрез платени услуги, допълвани от скромна заемна програма.

http://library.ime.bg/strategiya-za-partniorstvo-s-bylgariya-2011-2013-partniorstvo-v-podkrepa-na-evropeiskoto-bydeshte-na-stranatabulgaria-country-partnership-strategy-2011-2013-partnership-for-bulgarias-european-future/

 

Анализ на правната рамка на съдебното изпълнение в България и препоръки за нейното усъвършенстване

Legal Framework Analysis of the Civil Judgment Enforcement in Bulgaria and Recommendation for its Improvement

Center for International Legal Cooperation, 2011

Настоящият анализ разглежда правната среда, в условията на която се осъществяват действията по принудително изпълнение на територията на Република България. Целта на анализа е да отрази евентуални проблеми от практическо естество, като същевременно ги разгледа в дълбочина и от научна гледна точка и предложи конкретни промени в текстовете на закона.

http://library.ime.bg/analiz-na-pravnata-ramka-na-sydebnoto-izpylnenie-v-bylgariya-i-preporyki-za-neinoto-usyvyrshenstvanelegal-framework-analysis-of-the-civil-judgment-enforcement-in-bulgaria-and-recommendation-for-its-improvement/

 

Strategic Management and Business Policy

Fourth Edition

Thomas L. Wheelen, David L. Hunger

Addison-Wesley Publishing Company, 1991

This comprehensive book offers an engaging look into new and traditional strategic management topics. Its thorough coverage helps readers develop an understanding of the wide range of theories and research available in this field--from competitive strategy and industry analysis to environmental trends and ethics. Integration of international issues throughout provides an essential understanding of global economics and its impact on business activities in any location. Chapter topics explore basic concepts in strategic management; corporate governance and social responsibility; environmental scanning and industry analysis; internal scanning and organizational analysis; strategy formulation; strategy implementation; evaluation and control; and strategic issues in managing technology and innovation, entrepreneurial ventures, small businesses, and not-for-profit organizations. For Strategic Planners and Chief Executive Officers.

http://library.ime.bg/strategic-management-and-business-policy/

 

Intergovernmental Reforms In The Russian Federation: One Step Forward, Two Steps Back?

Migara O. De Silva, Galina Kurlyandskaya, Elena Andreeva, Natalia Golovanova

The World Bank, 2009

‘This study represents the most comprehensive review of fiscal federalism in the Russian Federation, presenting a strong case for greater decentralization. Given its vast size, immense diversity – including economic, geographic, cultural, ethnic, and historical differences across regions – Russia is a prime candidate for decentralization.  The authors spend considerable effort analyzing the current operation of fiscal management. Indeed, a major contribution is to assess the degree of tax autonomy of subnational governments.
They also treat the central topics of fiscal federalism: horizontal fiscal equalization; assignment of expenditure responsibilities and autonomy; assignment of tax authority and autonomy; standards and norms designed by the center to control local governments.

They also make a strong case for greater decentralization in Russia based not only on the traditional economic benefits of fiscal federalism but also on the political benefits from local government competition.” — Professor Barry Weingast, Professor of Political Economy and Senior Fellow at Hoover Institute, Stanford University

http://library.ime.bg/intergovernmental-reforms-in-the-russian-federation-one-step-forward-two-steps-back/

 

 

Николай Коперник: Превръщането на Земята в планета

Оуен Джинджърич, Джеймс Маклаклан

Рива, 2009

Лекар, юрист и доктор по канонично право, Николай Коперник с увлечение посвещава свободното си време на наблюдения и изследвания, воден от стремежа да вникне в движението на планетите и строежа на Вселената. В резултат на дългогодишна упорита работа разностранно образованият поляк създава хелиоцентричната система, с което извършва преврат в представата за небесните тела и в естествознанието и полага основите на съвременната астрономия. Учението му преобразява смятаните за непоклатими през XVI столетие библейски разбирания и предизвиква коренни изменения в начина на мислене и подхода към света. Трудът "За въртенето на небесните сфери" - венец на делото на живота му - е забранен от католическата църква от 1616 до 1828 година.

http://library.ime.bg/nikolai-kopernik-prevryshtaneto-na-zemyata-v-planeta/

 

 

Петър Увалиев или Пиер Рув: Един живот

Соня Рув

Сиела софт енд паблишинг, 2010

Петър Христов Увалиев или известен във Великобритания като Пиер Рув (1915-1998) е български теоретик на изкуството, критик, писател, публицист и семиотик, който от 1948 г. живее и работи в Лондон.

Събираните близо четиридесет години лични документи, професионални текстове, дневници, спомени на роднини, приятели и колеги са в основата на тази “интимна биография”. Тя започва в България, където е роден Петър Увалиев, и продължава в Лондон, където той избира да живее, поддържайки постоянна връзка с родината чрез културните предавания, които води по Би Би Си, известните си филмови и театрални продукции, многобройните рецензии и статии за художници, дейността си като популяризатор на българското изкуство по света.

http://library.ime.bg/petyr-uvaliev-ili-pier-ruv-edin-jivot/

 

Епоха на турбулентност: Приключения в един нов свят

Алън Грийнспан

Обсидиан, 2008

"Действително живеем в епоха на турбулентност и би било неблагоразумно и неморално да се омаловажава човешката цена на разтърсващите процеси в нея. В ситуацията на нарастваща интеграция на глобалната икономика гражданите на света са изправени пред драматичен избор: да приемат огромните облаги от свободните пазари и отворените общества, които извеждат хората от блатото на бедността и повишават уменията им да водят по-добър и по-смислен живот, без да забравят фундаменталните въпроси за справедливостта; или да отхвърлят този шанс, връщайки се обратно към нативизма, трибализма, популизма и всъщност всички "изми", в които се оттеглят човешките общности, когато идентичностите им са застрашени и не се виждат по-добри възможности. През следващите десетилетия ще бъдем изправени пред огромни препятствия и от нас зависи дали ще ги преодолеем."

http://library.ime.bg/epoha-na-turbulentnost/