Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново в Икономическата библиотека (07 – 11 май 2012)

11.05.2012
Оцени тази статия:

ИСТОРИИ ЗА ИСТОРИЯТА


„Учете история, учете история. В историята се крият всички тайни за изкуството на държавното управление.”

– Уинстън Чърчил

 

По-кратка история на времето

Стивън Хокинг и Ленард Млодинов

ИК "Бард", 2007

Световният бестселър на Стивън Хокинг „Кратка история на времето” се превърна в епохално събитие в историята на научната литература. Ангажиращият глас на автора й е едната причина, а другата са интригуващите теми, с които се занимава той: природата на пространство и времето, ролята на Бог в съзиданието, историята и бъдещето на Вселената.

http://library.ime.bg/po-kratka-istoriya-na-vremeto/

 

Смисълът на историята: Опит за философия на човешката съдба

Николай Бердяев

ИК „Христо Ботев”, 1994

В основата на тази книга лежат световноизвестните лекции на Бердяев, изнесени в Свободната академия за духовна култура през зимата на 1919-1920 г. Те са последната искрица на свободната мисъл и дух в следреволюционна Русия, но и до днес осветяват пътя на човешката духовност.

http://library.ime.bg/smisylyt-na-istoriyata/ 

 

History as the Story of Liberty

Benedetto Croce

Liberty Fund, 2000

Written in 1938 when the Western world had succumbed to the notion that history is a creature of blind force. A reviewer at the time noted the importance of Croce's belief that "the central trend in the evolution of man is the unfolding of new potentialities, and that the task of the historian is to discover and emphasize this trend: the story of liberty". As Croce himself writes, "Even in the darkest and crassest times liberty trembles in the lines of poets and affirms itself in the pages of thinkers and burns, solitary and magnificent, in some men who cannot be assimilated by the world around them." The first edition in English of "History as the Story of Liberty" appeared in London in 1941.

http://library.ime.bg/history-as-the-story-of-liberty-3/


История на българите

Константин Иречек

Корени, 1999

Дисертацията на Иречек, озаглавена “История на българите” („Dějiny národa Bulharského“), е написана с подкрепата на много българи, между които и Марин Дринов.  

Тя е публикувана на чешки и немски през 1876 г., на руски през 1878 г. и претърпява няколко български издания (1886, 1888, 1929 г.). Този труд е първата цялостна българска научна история. Тя обхваща периода от древността до 1875 г., но Иречек продължава да работи по темата до смъртта си. В отделен том “История на българите” (1939 г., посмъртно) са издадени неговите многобройни бележки, допълнения и нови материали.

http://library.ime.bg/istoriya-na-bylgarite/

 

История на Балканите XIV-XX век 

Жорж Кастелан

Издателска къща "Хермес", 2002

От османското завладяване на Балканите до последните трусове, допринесли за разпадането на Югославия, настоящата книга проследява стъпка по стъпка историята на нашия регион, който винаги е бил барутният погреб на Европа, и ни дава възможност да разберем причините за честите конфликти. 

http://library.ime.bg/istoriya-na-balkanite-xiv-xx-vek/ 

 

Natural Experiments of History

Jared Diamond, James A. Robinson (Editors)

Belknap Press of Harvard University Press, 2010

“Natural Experiments of History is a short book packed with huge ideas. Its collected essays advocate how controlled experiments can be applied to the messy realities of human history, politics, culture, economics and the environment. It demonstrates productive interdisciplinary collaborations but also reveals gulfs between different cultures of academia...All of the essays in Natural Experiments of History will trigger debate.”—Jon Christensen, Nature

http://library.ime.bg/natural-experiments-of-history/


An Introduction to Contemporary History

Geoffrey Barraclough

Pelican Book, 1967

“Our search will carry us along some unfamiliar, or less familiar, paths. Historians of the recent past have assumed for the most part that, if they explained the factors leading to the disintegration of the old world, they were automatically providing an explanation of how the new world emerged; and contemporary history has therefore consisted largely of accounts of the two world wars, the peace settlement of 1919, the rise of Fascism and National Socialism, and since 1945, the conflict of the communist and the capitalist worlds.”             

http://library.ime.bg/an-introduction-to-contemporary-history/ 

 

The History of Money: From Sandstone to Cyberspace

Jack Weatherford

Three Rivers Press, 1997

From primitive man's cowrie shells to the electronic cash card, from the markets of Timbuktu to the New York Stock Exchange, "The History of Money" explores how money and the myriad forms of exchange have affected humanity, and how they will continue to shape all aspects of our lives - economic, political, and personal.

http://library.ime.bg/the-history-of-money/ 

 

Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution

Ludwig von Mises

Liberty Fund, 2005

This book discusses the theory of economics, i.e., the study of purposive human action, and with history, the record of the past actions of individuals. All actions are determined by ideas.

…Rather than rejecting the study of historical change as a “useless pastime,” Mises considers it of the utmost practical importance. “History looks backward into the past, but the lesson it teaches concerns things to come.” History opens the mind to an understanding of human nature, increases wisdom, and distinguishes civilized man from the barbarian. Moreover, historical knowledge is of the utmost importance in helping to anticipate and plan for the future.

http://library.ime.bg/theory-and-history/ 

 

Стопанска история: Икономическото развитие на света от древността до наши дни 

Любен Беров

"Планета-3", 2008

„Настоящото издание е замислено като учебник за студентите, изучаващи традиционно наречената „стопанска история” (история на икономическото развитие) в специализираните икономически ВУЗ или в стопанските факултети на някои наши големи университети, но то неизбежно ще предизвика интерес и сред много по-широк кръг от читатели, интересуващи се от икономическите и социални проблеми.” 

http://library.ime.bg/stopanska-istoriya/ 

 

Българската Сметна палата: Щрихи от нейната история

Митко Божков

„Звезди”, 2010

В "Българската сметна палата. Щрихи от нейната история" с журналистически поглед се проследяват дискусиите по приемането на законите за Сметната палата от 1880 г. до наши дни (разбира се, без последния от края на 2010 г., защото ръкописът на "съчинението" вече бе предаден за печат до края на ноември), разказва се за интересни случки и събития, за нейни ръководители и служители, за засегнати от решенията й. Накратко - от книгата бликат пъстри струи от миналото и настоящето й.

http://library.ime.bg/bylgarskata-smetna-palata-shtrihi-ot-neinata-istoriya/

 

История на икономическия анализ от 1790 до 1870 година 

Йозеф Алоиз Шумпетер

ИК "Прозорец", 1999

"Иcтopия нa икoнoмичecкия aнaлиз" e книгa, нaпиcaнa eнциклoпeдичнo oт вepoятнo пocлeдния вeлик eнциклoпeдиcт...

Шумпeтep пpитeжaвaшe знaния и умeния, oчeвиднo нaдхвъpлящи пo мaщaби тeзи нa вceки дpуг икoнoмиcт oт нeгoвoтo или oт нaшeтo вpeмe, a в тaзи книгa тoй изпoлзвa вcички cвoи тaлaнти, зa дa пpocвeти читaтeля, кaтo пpaви тoвa c нeнaдминaтa виpтуoзнocт, кoятo вълнувa и зaшeмeтявa...

http://library.ime.bg/istoriya-na-ikonomicheskiya-analiz-ot-1790-do-1870-godina/

 

 

A Brief History of the Modern American Conservative Movement

Lee Edwards

Heritage Foundation, 2004

Conservatism is a robust collection of ideas enunciated by top columnists and defended by leading scholars, embodied in powerful think tanks and influential foundations, and personified by political figures at every level of government. 

This book by Lee Edwards at The Heritage Foundation gives a brief introductory history of the post-World War II revival of conservative thought that continues to shape our political life. 

http://library.ime.bg/a-brief-history-of-the-modern-american-conservative-movement/ 

 

The Prize:The Epic Quest for Oil, Money, and Power

Daniel Yergin

Simon & Schuster, 1991

"The Prize" recounts the panoramic history of oil - and the struggle for wealth and power that has always surrounded oil. This struggle has shaken the world economy, dictated the outcome of wars, and transformed the destiny of men and nations. "The Prize" is as much a history of the twentieth century as of the oil industry itself. The canvas of history is enormous - from the drilling of the first well in Pennsylvania through two great world wars to the Iraqi invasion of Kuwait and Operation Desert Storm.

http://library.ime.bg/the-prize/