Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Новини за пенсионни реформи в Европа

Автор: Михаил Андреев / 17.12.2010
Оцени тази статия:

Парламентът на Словения одобри на 14 декември предложената от правителството пенсионна реформа. Промените предвиждат постепенно повишаване на пенсионната възраст за работници с минимум 15 години трудов стаж от 63 и 61 години съответно за мъжете и жените до 65 години и за двата пола през 2026 г. Увеличението с 6 месеца всяка година ще започне от 2021 г. Успоредно с това се повишава с 2 години и възрастта за ранно пенсиониране като мъжете с 40 години стаж ще могат да се пенсионират на 60 години, а жените със стаж от 38 години ще се пенсионират на 58 години. Базовият период, върху който ще се изчислява размерът на пенсиите постепенно ще се увеличава от 18 на 34 години. В същото време реформата включва и елемент за стимулиране на заетостта. Предоставена е възможност на работодателите, наемащи на постоянен договор работници без стаж да плащат само 50% от осигурителните вноски през първата година от наемането и 70% през втората.

В средата на изминалата седмица политическите партии в Испания постигнаха предварително споразумение за реформа в пенсионната система. Очаква се правителството на страната да оповести своя план в края на януари. Промените ще са насочени към повишаване на пенсионната възраст от 65 до 67 години при минимум 35 години осигурителен стаж. Освен това се очаква да се повиши и периодът, върху който се изчисляват пенсиите от 15 години до 20 или 25 години.

Чешкият министър на труда Яромир Драбек наскоро обяви, че предложенията за бъдещата промени в пенсионната система на страната ще са ясни в края на 2010 г. или началото на 2011 година. Ключова роля в реформата ще има икономическият съвет към правителството, чийто дейности бяха подновени през август. Съветът е съставен от 15 независими икономически експерти. Те представиха два варианта за реформа, като общото между тях е целта за намаляване на размера на осигурителните вноски от 28% на 23%, както и понижаването на максималния осигурител доход до 3 средно месечни работни заплати от 6 според настоящия закон. Обсъжда се и възможност за прехвърляне на 3% от вноските в частни пенсионни фондове. Пенсионната възраст за мъжете и жените трябва да бъде изравнена през 2035 г. Според министър-председателя Петър Нечас пенсионната реформа ще се финансира със средства от дивиденти от енергийната компания ЧЕЗ, в която държавата е мажоритарен собственик на 69.78% от акциите. Правителството оценява реформата на 30-35 млрд крони годишно (1.2-1.4 млрд евро), като до момента са осигурени около 21.6 млрд. крони. Очаква се дивидентът изплатен от ЧЕЗ да е около 20 млрд. крони.

Правителството на Великобритания също предприема мерки да стабилизира пенсионна система, която се очаква да окаже сериозен натиск върху стабилността на публичните финанси в дългосрочен план. От началото на 2016 г. пенсионната възраст за жените ще се повиши от сегашните 60 години до 65 години през 2018 г., изравнявайки се с тази за мъжете според сегашното законодателство. В последствие възрастта ще се повиши допълнително до 66 години от 2022, което ще обхване както мъжете така и жените.

Конституционният съд на Румъния се произнесе в полза на промените в закона за пенсиите, които бяха одобрени от парламента на 7 декември. Те предвиждат повишаване на възрастта за пенсиониране на 65 години за мъжете и 63 години за жените от 2030 г. Първоначално законът предвиждаше уеднаквяване на възрастта до 65 години, но бе променен по искане на президента Траян Бъсеску. Реформата в пенсионната система на страната е едно от условията, договорени с Международния валутен фонд (МВФ) за получаване на следващ транш (900 млн. евро) от договорения заем от 20 млрд. евро.

Национализацията на унгарските пенсионни фондове продължи да получава негативни оценки от международните наблюдатели. В началото на декември международната рейтингова агенция Moody’s понижи суверенния кредитен рейтинг на Унгария с две степени от Baa3 до Baa1, което е най-ниският инвестиционен рейтинг на агенцията. Перспективата е негативна. В мотивите си Moody’s посочи нарастващите притеснения за фискалната устойчивост в средносрочен и дългосрочен план. Успоредно с това заместник председателя и главен икономист на ОИСР Пиер Карло Падоан отбеляза, че проблемите на унгарската пенсионна система не бива да се решават с премахването на капиталовия принцип на осигуряване, т.нар. втори стълб.