Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Новата ОСП – поглед към решенията на други страни-членки (част ІІ)

Автор: Николай Вълканов / 29.08.2014
Оцени тази статия:

След като в предишния брой на бюлетина писахме за Литва, Финландия, Германия, Обединеното кралство и Франция, продължаваме с краткото представяне на решенията за прилагането на новата ОСП на останалите държави-членки, за които разполагаме с информация.

Полша

Полша представлява интересен казус. Министерство на земеделието на страната заявява като своя основна цел да „подобри конкурентоспособността и развитието  на многобройните малки и средни стопанства.” Това се планира да стане чрез леко объркваща система на прилагане на различните схеми. Полша ще въведе преразпределително плащане за първите 30 хектара на всяко стопанство, както и таван на плащанията над 150 000 евро (100% намаление за сумите над тази стойност). Спестените по този начин средства се прехвърлят във ІІ стълб, а 25% от средствата във ІІ стълб ще бъдат прехвърлени в І-ви, от където ще се финансира преразпределителното плащане.

Страната ще се възползва от пълната възможност за обвързана подкрепа (13+2%). Средствата ще отидат за подпомагане на говеда, крави, овце, кози, меки плодове, хмел, картофи за нишесте, домати, лен и захарно цвекло.

Полша ще въведе и схемата за дребните стопанства като индивидуалното плащане ще отговаря на плащането, което би било получено по другите схеми до 1250 евро.

Белгия

Фландрия ще прехвърли 5% от средствата за директни плащания към развитие на селските райони през 2015 г., които ще нараснат до 7,5% през 2016/17 г., за да достигнат 10% през последните три години от програмния период. Валония няма да прехвърля средства между стълбовете. И двете области ще се възползват от възможността за обвързано подпомагане, което ще е насочено главно към кравите с бозаещи телета. По отношение тавана на плащанията Фландрия ще въведе 5% намаление на плащанията над 150 000 евро, докато Валония ще разпредели 20% от бюджета по І стълб за преразпределително плащане за първите 50 хектара.

Португалия

Страната няма да прехвърля средства между стълбовете, нито да въвежда допълнително плащане за първите хектари. Намаление от 5% ще има за плащанията над 150 000 евро.

Португалия разчита на минимум 13% от плащанията за обвързана подкрепа за месно и млечно говедовъдство, овце и кози.