Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Нова стратегия: е-правителството до 2020 година

Автор: Зорница Славова / 31.01.2014
Оцени тази статия:

Нова стратегия, качена преди дни на Портала за обществени консултации предвижда електронното правителство в България да заработи до 2020 година. Това не звучи обнадеждаващо, а по-скоро изглежда като ново отлагане на въвеждането на реално е-правителство. Трябва да се отбележи, че България се опитва да внедри електронното управление от вече повече от 13 години и напредъкът досега се състои най-вече от писането на нов план и стратегия от всяко правителство. От началото на септември 2011 г. дори има решение на управляващите за внедряване на естонския модел на е-правителството в България. За сравнение, Естония успява да изгради работещо е-правителство за две години, а в България след 13 години усилия и милиони изхарчени пари на данъкоплатците все още се правят интернет-страници, провеждат се ИТ обучения на администрацията, купуват се компютри, които в някои случаи дори не се използват.

И въпреки че все пак има въведени електронни услуги в България, много често те не се използват поради редица недостатъци в системата. Като причини за това в стратегията е посочено, че при част от услугите процедурата по изпълнението им изисква лично присъствие и/или оригинали на документи, както и слабата информираност на гражданите и бизнеса за предлаганите е-услуги. В същото време гражданите и бизнеса са все по-готови да използват е-управлението. Последните данни на НСИ за 2013 година показват, че вече 90% от фирмите имат достъп до интернет, а над 80% от тях са получили информация от публичната администрация и са изтегляли формуляри по електронен път. Близо ¼ от гражданите пък са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с държавната администрация и местното самоуправление. От друга страна, според последния Доклад за състоянието на администрацията (вече сме го коментирали), само 14% от администрациите предлагат електронни услуги през 2012 година.

В последния доклад на ООН за оценка на състоянието на електронните правителства „Готовност за е-правителство” от 2012 г. България не отбелязва напредък и дори отстъпва с 16 места спрямо световната класация от предишното издание на индекса, което показва изоставането на страната в сравнение с останалите държави. Оценката на България през 2012 г. дори е под средното ниво за Източна Европа.

Последната стратегия предрича добро развитие на е-правителството и само можем да се надяваме, че тя няма просто да бъде заменена от нова такава и сагата с писането на стратегии и отлагането на действия да продължи. Тези притеснения са доста основателни предвид, че след правителственото заседание преди два дни стана ясно, че със 128 стратегии България е европейски шампион по писането на стратегически документи, като за осемте месеца от началото на новия мандат правителството е изготвило 28 стратегии. Още по-обезпокоителен е фактът, че те се изготвят без оглед на тяхната ефективност, без отчет по изпълнението им (само по 12 стратегии има отчети) и без финансова оценка на действието им.   

Да се надяваме, че с последната стратегия и „новото начало” на е-правителството гражданите и бизнеса наистина ще започнат да взаимодействат с администрацията при минимум време, разходи и усилия.