Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:

 

Гледайте на видеозапис интервю с професор Милтън Фридман по въпроситена образованието, доларизацията, монетарната политика, Китай, икономическоторазвитие и други теми:


"LookingForward: The Movement for Freedom in the 21st Century"