Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:


На страницата на ИЗИ можете да прочетете още една глава от книгата Анатомияна прехода - Българският банков сектор и финансовата криза,както и статията на Мартин Хрен от фондацията Хайек в Словакия по въпросаза пенсионната реформа в Словакия.

Анатомияна прехода: Българският банков сектор и финансовата криза,от Асенка Христова и Георги Ангелов

Пенсионнатареформа в Словакия, от Мартин Хрен

На служителите в Комисията за финансов надзор специално препоръчваместатията на Henry G. Manne по темата защо търговията с вътрешна информацияне е нещо негативно

Henry G. Manne, TheCase for Insider Trading, Policy Matters 03-5, April 2003