Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:


На интернет сайта на ИЗИ може да прочетете избрани глави от новата книгаАнатомия на прехода. Стопанската политика на България от 1989до 2004

България– състояние и перспективи в края на 2004

Държаватаи икономиката при управлението на НДСВ и ДПС

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Данъчна реформа -единна данъчна ставка от 10%

Посетете новата страница на Института за пазарна икономика, посветенана данъчната реформа и предложението за въвеждане на единна данъчнаставка от 10% за всички преки данъци - данъка върху доходите, данъкавърху печалбата и осигурителните вноски.