Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:


Какъв е оптималният размер на правителството? На тозивъпрос отговаря Андрей Иларионов, директор на руския Институт за икономическианализи в реч пред канадския мозъчен тръст Frontier Centre for PublicPolicy:

Andrei Illarionov, OptimumSize of Government

------------------------------------------------------------

“Невинни и не чак толкова невинни наблюдатели: изследване на ефектитеот санкции на ООН върху съседните страни”, Слави Славов, 2004, Колеж“Помона”, Клармонт, САЩ

Това изследване разглежда ефекта на санкции на ООН върху търговиятасъс съседни на “санкционираните”страни и останалия свят. От една странасе анализират допълнителните разходи за търговия в резултат на прекъсванена търговски пътища, увеличаване на транспортните разходи и нарушаванена традиционни връзки. От друга страна се разглеждат ефектите от нарастванетона стимулите за контрабанда.

Изследването е достъпно в Интернет на адрес:
http://www.economics.pomona.edu/slavov/SlavovSanctions.pdf