Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:


Човек, икономика и държава от Мъри Ротбард – книгата,за която Хенри Хазлит казва “това всъщност е най-важният общ трактатза икономическите принципи от книгата на Мизес Човешкото действиенасам”. Тя вече е достъпна в интернет на сайта на института Мизес:

Murray Rothbard - Man,Economy, and State (with Power and Market)

----------------------------------------------------------------------

Какво нее наред с Африка?, Мариан Тупи

----------------------------------------------------------------------

Свобода,икономика и християнство, интервю с проф. Леонард Лиджио