Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:

 За да научите повече за един от първите случаи на пазарни “балони”,при които хората инвестират погрешно като си мислят, че е възможно еднастока или акция постоянно да поскъпва, прочетете "Tulips fromAmsterdam" от Trevor Sykes:

http://www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/Conferences/2003/Sykes.pdf