Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме, включително на премиера и неговия външен министъри всички оптимистични читатели на правилата на ЕС

15.12.2006
Оцени тази статия:

Ричард Епщайн: Защо някой би искал да се захване със систематана федерализма на ЕС?
(Откъси)*

· “Ако е на лице голяма степен на разнородност сред различните компоненти,които се опитвате да обедините и те не са застрашени от никаква външназаплаха, която да изисква в някаква степен военно единство, то тогаваотворения търговски съюз ще е вероятно по-добрия начин да спомогнетеза взаимодействието, отколкото една федерална система.”

· “При такъв вид система няма да има никакви тарифни бариери, ще иматев някаква степен местни варианти, както и висока степен на конкурентностмежду щатите, защото в действителност знаете, че ако се покажете негостоприеменза бизнес интересите, които правят там бизнеса, те ще си вземат капиталаи ще се преместят на друго място и пак ще имат достъп до вашия пазар.”

· “При влизане в Европейския съюз, хармонизацията на законодателствотоще се превърне на практика в картелизация.

· "Винаги, когато има конституция, която се опитва да обслужваедновременно различни ценности (т.е. конституцията на Европейския съюз),става така, че хората, които са в позиция да я тълкуват административноили правно, ще имат изцяло възможността да решават какво да се правии какво не.”

· “Ако в една конституция терминът “честна търговия” е останал безопределение, то вие купувате котка в чувал.”

· “Относно правото на сдружаване [може да се каже следното]. Почтиняма съмнение, че когато работниците се обединят , в повечето от случаитете възнамеряват да установят монопол, при който да могат да намалятпродукцията и да увеличат заплатите. Това, което става в Европейскиясъюз, е надстрояване върху конституцията на всяка страна на действителнаситуация, когато ще е невъзможно да се противопоставиш на монополизмана пазара на труда, което в дългосрочен план ще има огромен обратенефект върху производителността.”

· “Относно защитата на частната собственост. При тази конституциятана Европейския съюз, където всички норми са разрешени, доколкото отговарятна “обществения интерес”, то всяка форма на режим на използване на земятаще бъде този крайъгълен камък, който ще бъде или пък няма да бъде компенсирансъс свободата на волята и с удоволствието от местното правителство.”


· Не е лошо да си припомним, че “всички приказки за общност, разпределение,просветляване на личния интерес, всички приказки за обществена отговорност– всяка частица от законодателството, която призовава за такива ценности,в края на краищата се оказва прикрито усилие от страна на една групада създадат монополна власт за себе си, изключвайки от играта своитесъперници.”

· “Голямото предимство, което има федерализмът като система е координациятаи централизацията по военните въпроси и външната политика. Едно нещо,което е пределно ясно относно Европейския съюз е, че там това няма дасе случи в близко бъдеще.”

· “Европейския федерализъм е напълно противоположен на американския.Ние се обединихме заради военния щаб, вие се обединявате, когато отказватеда сформирате военен щаб. Ние се обединихме на базата на общ език, виесе обединявате при обстоятелства, когато не искате да се поканите единдруг на вечеря.”

· “Ако се вярва, че централизираното ръководство ще превъзхожда индивидуалнияизбор по начин, по който вие съпоставяте стоки и услуги, то това впоследствиеще се отрази на всичко. Отдавна съм свикнал с мисълта, че локализираниятвариант на уредба на света е по-мощен, отколкото централизирания. Смятам,че ще намерите достатъчно основателни причини, за да създадете централизиранавласт, не дотам убедителни – за да се откажете от нея, и това, от коеторешите да започнете ще предопредели до голяма степен до къде ще стигнете.
· Единственият най-силен укор към конституцията на Европейския съюзе, че всичко започва от погрешната страна.”

· “Когато размишляваш за конституция, не се доверявай на риториката.Погледни какво става на земята. Това не е споразумение, което съзнателнобих препоръчал на някого да подпише.

·" Колкото повече гледате това споразумение, толкова по-лошо става.,което означава, че най-правилното нещо е бързо да се разделите с него.”

· “Вие искате систематичен отказ от прякото регулиране, например, наусловията на работните места в отделните държави, защото еднаквите нормив различните типове икономики винаги имат различен ефект, което означава,че ще има политическа игра, целяща да се установят такива регулативнинорми, които ще пречат на вашия противник или съперник в по-голяма степен,отколкото на вас самите. Не зная начин, за да се спре извършването натози процес, щом като веднъж е институциализиран и особено ако е осъщественот служители, които не са на изборни длъжности”

· “Със сегашната динамика на ЕС и конституцията поемате риска за сериознаикономическа централизация, тъй като няма механизъм за обратна връзкаи въздействие върху хората, които имат властта да диктуват на всички.Ч

· Народен референдум по този въпрос /с обикновено мнозинство/ ще бъдесериозно отклонение от здравите конституционни принципи, които изискватфундаменталните структурни промени да се гласуват от квалифицирано мнозинство.

-----------------------------

* Ричард Епщейн понастоящем е професор по право в Чикагския университети е известен с либертарианския си подход към въпросите на правната теория.Публикуваният материал е откъс от отговорите, които професор Епштейндава на въпросите след изнесената от него лекция, организирана от NewFrontiers Foundation и Cass Business School, на тема“Американският федерализъм: уроци за Великобритания и Европейския съюз”и състояла се на 11 октомври 2004 г.