Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме - брой 315

Автор: ИПИ / 02.03.2007
Оцени тази статия:

От 1 март 2007 г., на страницата на ИПИ е достъпен и последният брой на бюлетина за ниски данъци. В него може да прочетете:

  • Ниският плосък данък върху доходите води до стабилни приходи в бюджета
  • Могат ли да бъдат социалните осигуровки по-никси, а пенсиите по-високи?
  • Петиция за намаление облагането на труда
  • Нека приветстваме данъчната конкуренция
  • Данъчни новости по света

Бюлетинът може да прочетете тук

От 28 февруари 2007 г., на страницата на ИПИ е достъпен и последният брой на английският бюлетин Economic Policy Review. В него може да прочетете:

  • The health care reform - not by these people, not in this time
  • Of course, the private enforcement of law works
  • European market or European Union market regulation?

Бюлетинът може да прочетете тук