Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

16.12.2006
Оцени тази статия:

Институтът препоръчва следните лекции на тема предварителен анализ на политиките и законодателството, изнесени пред държавни служители преди две седмици на семинар на Института за публична администрация и европейска интеграция.

The UK Experience of Regulatory Impact Assessment, Karen Hill, Better Regulation Executive, Cabinet Office

Implementing EU Policy & Procedures, Karen Hill, Better Regulation Executive, Cabinet Office

Taking forward the Better Regulation Agenda, Karen Hill, Better Regulation Executive, Cabinet Office

Новата страница за оценка на въздействието, Мартин Димитров, Институт за пазарна икономика

Оценка на въздействието на политиките и регулирането. Практиката в България, Зинаида Велева, Живка Станева, Дирекция “ЕИОМФИ”

Политика на ЕС за оценка на въздействието, Д - р Олга Борисова, Директор, Център за европейски програми Център за образование и култура “Илиев”, Американски университет в България

Оценката на въздействието на политиките и регулирането в незряла институционална среда, Красен Станчев, Институт за пазарна икономика

От неформални към формални правила и оценката на въздействието, Д-р Георги Ганев , ЦЛС, СУСФ, БМА

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).