Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме

16.12.2006
Оцени тази статия:

През седмицата бяха приети на първо четене поправки в Закона за отбранатаи въоръжените сили на Република България. По този повод и поради голяматазначимост на темата припомняме коментара на ИПИ отпреди няколко броя. Вижhttp://www.ime.bg/pr_bg/211-5.htm

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).