Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Нещо не върви с търговския регистър?

Автор: Методи В. Методиев / 29.06.2007
Оцени тази статия:

Приетият през 2006 г. Закон за търговския регистър предвижда от 1 юли 2007 година да бъде реализирана значителна реформа в регистрацията на търговците - създаването на единен централизиран търговски регистър. Но уви датата 1 юли наближи и стана ясно, че работата по стартирането на търговския регистър е до никъде и той ще бъде отложен до 1 януари 2008 година.

Каква е настоящата практика?

Съществуващият понастоящем търговски регистър е децентрализиран. Юридическите лица на частното право се регистрират в 28 отделни регистри към окръжните съдилища, разпръснати по цялата територия на страната, като регистрите се водят на хартиен носител. В резултат на неефективност и разпиляност на водената документация регистрите се намират в доста незавидно (техническо и организационно) състояние.

Наличието на опростен, лесно достъпен и ефективно работещ регистър е от изключително значение за бизнеса. Тоест, в момента, всеки, който иска да започне бизнес, трябва да премине през предварителна регистрация, която в най-добрия случай му отнема средно около 32 дни и 9 процедури. Полезно би било да направим паралел с лидерите по отношение на процеса на започване на бизнес. Както се вижда от таблицата, в Канада времето, необходимо за съобразяване с всички изисквания за започване на бизнес, е едва 3 дни, а процедурите са 2. По отношение на останалите страни, заемащи първите пет места от годишната класация на Световната банка - Doing business, процедурите и времето, необходимо за съобразяването с тях, са пренебрежимо малки.

Табл.1 Класиране на страните в Doing business спрямо категорията „започване на бизнес"

страна

място в класацията

брой процедури

Продължителност на процедурата (дни)

цена

(% от БВП/на глава от населението)

Канада

1

2

3

0.9%

Австралия

2

2

2

1.8%

Нова Зеландия

3

2

12

0,2%

САЩ

4

5

5

0,7%

Хон Конг

5

5

11

3,3%

България

85

9

32

7,9%

Източник: доклад на Световната банка - Doing Business

Но нека да погледнем към една друга страна, Ел Салвадор[1], която направи радикални реформи в процеса на стартиране на бизнес, като въведе изцяло електронно администриране на тези процедури.

Основните аспекти на реформите бяха свързани с: 1) формирането на работна група от експерти, която за по-малко от година успява да подготви законодателната и техническата база на бъдещия търговски регистър и 2) последващото техническо изпълнение на проекта за  електронно-базираната система на регистъра. Целият работен процес на регистъра е сертифициран по ISO, което дава възможност за по-прецизно наблюдение и спазване на предварително установени параметри на работа и ефективност (цената ISO сертификацията е около 66 хил.долара).

Резултатите от опростяването на процедурите са налице. Времето за стартиране на компания спадна от 115 на 40 дни през януари 2005 г.

Прости решения за умни хора

Във всички гореизброени страни (без България) начинът на работа е сходен:

  • сформират малка експертна група от консултанти;
  • след относително кратък период от време (между 6-12 месеца) се вижда крайният продукт - законодателен и технически;
  • като вторият е изцяло базиран на електронно администриране. Тоест няма необходимост от „високо квалифицирани" юристи, раздут административен персонал и голяма административна сграда, в която да се помещават всички видове чиновници;
  • а накрая, всички са доволни от факта, че могат да си регистрират фирмата за 1-2 дни и то без да напускат офиса си, посредством интернет връзка;


 


[1] За повече информация прочетете статията на Петър Ганев