Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Неформалната икономика: изследвания

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

В последния брой на периодичния бюлетин на NISPAcee (Мрежа от институти и школи по публична администрация в Централна и Източна Европа) може да намерите публикувано изследване на сивата икономика в България, проведено от Института за пазарна икономика, Агенцията за икономически анализи и прогнози и Харвардския университет. Методологията, използвана в изследването, се прилага за измерване на неформалната икономика в редица други страни, но за пръв път в България. Два са приложените подходи, които позволяват не само да се направят съпоставки с други страни, но и да се потвърдят направените сметки за размера на сивата икономика: обем на потребявана електрическа енергия (индиректно измерване) и фирмени анализи (директно измерване). Изследването ще може да намерите на Интернет площадката на Мрежата, след като се актуализира с последния брой.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!