Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Напомняне: минималните осигурителни прагове и регистрацията на трудовите договори

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Миналата седмица в този бюлетин коментирахме резултатите от прилагането на минималните осигурителни прагове и регистрацията на трудовите договори. Според изчисленията на НОИ, увеличените приходи в осигурителните фондове до април са около 120 млн. лв. Очакванията за цялата година са за около 330 млн. допълнително събрани средства.

Едно от обещанията на правителството от края на 2002 г. беше, че увеличената събираемост в резултат от новите мерки ще доведе и до намаляване на размера на осигурителните вноски. От МТСП и НОИ предложиха тогава намалението да компенсира около 1/3 от увеличените приходи. Приблизителни изчисления показват, че ако се изпълнят прогнозите за преизпълнение, намалението би трябвало да бъде около 2-2.5 процентни пункта.

До момента нямаме информация да се подготвя промяна на размера на вноските, както и да се започва планиране за бюджета за 2004 г. при намалени вноски. Официално бюджетната процедура е открита, а традиционно през последните няколко години до юни месец вече има изготвен първи предварителен проект за бюджета за следващата година. Това означава, че е дошло време представителите на бизнеса да попитат публично министър Шулева какво смята да променя, а ако промени още не са предвидени - защо правителството не изпълнява обещанията си за намаляване на осигурителната тежест.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!