Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Най-последователната политика на правителството се оказва протекционистичната. Поредният случай-хлебна мая.

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

През последните година и половина правителството предприе редица действия за защита на местни производители. Екипът на ИПИ анализира с особено внимание тези мерки още преди тяхното въвеждане. Основната причина за това е, че по този начин се ограничава конкуренцията и отношенията между фирмите от пазарни се превръщат, в значителна степен, в административно регулирани. В живота и в икономиката няма как "тортата едновременно да бъде изядена и съхранена", тоест трудно възникват пазарни отношения в силно регулирана и постоянно променяща се среда.

Последното развитие в тази насока е откриването на процедура по разследване на дъмпингов внос на хлебна мая в България ( към текста). Процедурата е образувана въз основа на писмено заявление от предприятието - "Хлебна мая"-АД (Русе), което произвежда 100% от продукта на вътрешния пазар.

По данни от Министерството на икономиката "заявителят е определил нормалната стойност [базова стойност за сравнение] на основата на експортната цена на хлебна мая при обичайни търговски условия при износ от Република Турция за съпоставима трета страна - Съюзна Pепублика Югославия".

В тази връзка становището на икономическото министерство е, че "заявителят е представил достатъчно доказателства, че нормалната стойност на стоката-обект на разследване е значително по-висока от експортната цена за България". Тоест според министерството става въпрос за дъмпингов внос на хлебна мая в България от Турция.

Коментар:

1/ По данни на самото Министерство на икономиката, "Хлебна мая" АД произвежда 100% от продукта-хлебна мая на територията на България. Тоест става въпрос за монополно положение, при което единствената конкуренция са внасяните количества от други страни. С налагането на ограничения по вноса от Турция, предприятието ще засили монополната си позиция, ако приемем че именно на територията на Турция произвеждат някои от основните конкуренти.

2/ Според различни източници в медиите ( виж например) проблемът възниква от обстоятелството, че мая с произход от Турция се внася с фалшиви или занижени фактури, като се споменава, че на определени фирми са наложени санкции. На тази основа възниква принципният въпрос - не е ли по-логично да бъдат санкционирани тези фирми, които нарушават закона, а не да се налагат ограничения на всички? Защото тези, които не спазват законите, ще потърсят и вероятно ще намерят начин да заобиколят евентуалната нова регулация, но на всички останали ще бъде наложен допълнителен разход, ограничаващ свободната търговия. Тоест не трябва ли да се потърси отговорност от недобросъвестните, а не от всички, защото някои са недобросъвестни?

3/ Претенциите на предприятието в опростен вид могат да бъдат представени по следния начин - турски фирми продават в България хлебна мая на по-ниска цена, отколкото в Югославия. При това положение не е ясно защо "Хлебна мая" АД не се възползва от по-високите цени на продукта в Югославия и не започне да изнася за този пазар.

4/ Също така от страна на Министерството на икономиката се представя твърдението, че "показателите, свързани с нанесената вреда, като спад на пазарния дял, продажбите, производството, натоварването на производствените мощности влошени финансови показатели на производителя, недвусмислено доказват нанесената значителна материална вреда на българското производство вследствие на осъществения дъмпингов внос".

При всички положения обаче, тази причинно-следствена връзка изглежда трудна за доказване и съмнителна като икономически смисъл. Например не е ли възможно влошаването на въпросните финансови показатели да се дължи на други фактори, като остарели технологии или пък лошо управление?

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!