Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Най-после е премахнат имущественият ценз за започване на бизнес

Автор: Д-р Красен Станчев / 28.08.2009
Оцени тази статия:
 

В сряда бяха приети навремени законодателни промени, които ще доведат до символичните два лева начален капитал за учредавяне на дружество с ограничена отговорност.

Реформата бе предложена за първи път в България през 1996 г. Първите публикации, разкриваща забранителната роля на изискванията за учредителен капитал и показващи несправедливата им социална функция, се появяват в Обединеното кралство през 1980-те години. Техен автор е Греъм Банок, тогава съдружник в Икономист интелидженс юнит (http://www.economist.com/index.cfm) и съветник на Института за икономически работи (Institute of Economic Affairs - http://www.iea.org.uk/), създаден по идея на Фридрих Хайек. Съавтор на подобни, станали христоматийни, публикации е и сегашният вицепремиер на България Симеон Дянков.

Поради естеството на предишната си работа той пропагандираше и наблюдаваше подобни реформи в около осемдесет страни и се очакваше, че в новата си длъжност той ще премахне имуществения ценз за създаване на фирми и в България. В законодателното събрание нашият бивш колега Мартин Димитров от 2005 г. се опитваше да убеди народните представители, че тази реформа е необходима. Той претърпя неуспех, въпреки компромисите, на които беше готов.

Очевидно е, че тази реформа може само да бъде приветствана и че онези, които я прокараха трябва да бъдат поздравени.

В редица други бивши комунистически страни промяната бе направена за около три - четири години, от предложението, обосноваването и обсъждането до въвеждането й. На България бяха необходими тринадесет години. Защо?

Основната причина е в следното: когато се премахва имущественият ценз за започване на бизнес, гражданите стават по-независими от политиката и правителствата, а вече започналите бизнес изпитват предизвикателствата на конкуренцията. Групата по интереси между едните и другите в България бе дълго време много по-силна от икономическата и демократичната логика, а и съответно поддръжниците на тази реформа бяха много слаби.