Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Можем ли до приватизираме общината

Автор: Зорница Манолова, стажант в ИПИ / 23.11.2007
Оцени тази статия:

Новоизбраните кметове вече започнаха работа. Всеки кмет имаше предизборна програма, която очакваме да изпълни. Сега е моментът да предложим добри примери за развитие на една община. Най-обхватната реформа, която ще доведе до силно намаляване на разходите, повишаване на качеството на услугите и възможност за избор, както и до повече приходи (еднократни или редовни), е приватизацията на значителна част от общинските услуги, дейности и имоти. Разбира се, това трябва да се извърши чрез прозрачен търг и ясни правила.

Подобно нещо на практика е приложено в САЩ. В началото на 2005 г. Санди Спрингс е неприсъединено предградие на американския щат Джорджия, известно с недоволството си към факта, че данъците му субсидират останалата част на окръг Фултън, вместо да финансират местните нужди. В началото на 2006 г. той е седмият по големина независим град в щата, с население около 85 000 души и почти изцяло е успял да изпълзи от управлението на властите на окръга. Новият градски парламент се състои от кмет, градски съвет и минимален персонал от общински служители. Почти всичко останало - от обществените дейности до градското планиране, се извършва от частния сектор с малка подкрепа от окръг Фултън, за да се осигурят услугите на полиция, пожарна и бърза помощ. На пръв поглед, това може да изглежда като радикална либерална утопия. Кметът Ева Галамбос заявява, че градът й е "впрегнал енергията на частния сектор да организира основните общински функции, вместо да си сформира собствена бюрокрация."

За да станат по-ясни ефектите от приватизацията на общински и държавни услуги, предлагаме следния преглед.

Ефекти от приватизацията

Услуга

Резултат

Изследване

Определяне на имуществените данъци

Оценяването от частни компании става при 50% по-ниски разходи като оценката е по-прецизна

Stocker (1973)

Автобусен транспорт

Държавните компании имат 160% по-високи разходи за километър спрямо частните

Oelert (1976)

Детски ясли и градини

45% намаление на разходите при частни компании, заради по-малкия брой персонал

Bennett and DiLorenzo (1983)

Пожарна и аварийна безопасност

От 20 до 50% по-ниски разходи след приватизация

Poole (1976) Smith (1983)

Библиотеки

Увеличаване на ефективността с 27% при приватизирани библиотеки

White (1983)

Военни бази

Намаляване на разходите с 15% в базите, управлявани от частния сектор

Bennett and DiLorenzo (1983)

Паркинги

Ефективността се увеличава с 10%, поради по-малък брой наети и по-голяма гъвкавост при събираемостта след приватизация

Caponiti and Booher (1986)

Паркове и спортни съоръжения

1) 31% по-ниски разходи при изграждането на спортни зали от частен предприемач

2) 20% по-ниски разходи по програми и поддръжка при частна фирма, заради привличането на повече доброволци и по-ефективно използване на работната сила

Poole (1980)

Копирна и печатна дейност

33% по-ниски разходи, ако тези дейности не се извършват от общинска фирма, а от частни компании

Pommerhehne and Schneider  (1985)

Затвори

1) 45% по-ниски разходи при строежа на частни затвори

2) 35% по-малко разходи за един затворник в частен затвор

Grant and Bast (1987)

Социална дейност

От 20% до 60% по-ниски разходи по програмите, управлявани от частния сектор

Poole (1980)

Железници

70% по-ниски разходи при изграждане и поддържане от частни предприемачи

Bennett and DiLorenzo (1983)

Жилища и жилищни условия

15% по-ниски разходи по строеж и поддържане от частни компании

Weicher (1980)

Източник: Hilke, John; Cost Savings From Privatization: A Compilation of Study Findings;1993