Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

МО ще бори дракони?!

Автор: Зорница Манолова / 13.02.2009
Оцени тази статия:
 

В понеделник министърът на отбраната изрази недоволство от лошото планиране на разходите за отбрана и отбранителната политика на България. От изявлението стана ясно, че през последните години са сключени договори за над 1 млрд. лв. за ненужна техника, която не носи никакви „бойни способности" на българската армия. Основните харчове са за транспортни и учебни самолети, вертолети и многоцелеви изтребители.

При положение, че България не е под реална заплаха за война или конвенционален военен конфликт, огромните разходи за оборудване и поддържането на многобройна армия са неоправдани и нерационални. Те само показват, че средствата на данъкоплатците не се използват ефективно и ефикасно, и не водят до реални ползи за обществото или армията. Липсата на прозрачност и съмненията за корупция подчертават подозренията за неефективно и необосновано използване на средствата от бюджета.

Практически, за съвременната армия са нужни добре подготвени войници и модерна техника. Тези характеристики се отнасят основно за високото качество при изпълнението на отбранителната политика. България залага на количеството и по двете точки. Това сочат и данните за процентното изражение на разходите за отбрана в БВП и съотношението на въоръжените сили и населението на страната.

Разходи за отбрана и численост на армията в някои страни

Държава

Военни разходи

(% от БВП)

Въоръжени сили /

население (‰)

Година

Люксембург

0,9

1,92

2005

Канада

1,1

2,95

2009

Литва

1,14

3,53

2008

Испания

1,2

3,49

2007

Унгария

1,2

3,31

2006

Германия

1,3

3,45

2006

Дания

1,3

4,24

2006

Белгия

1,3

3,94

2005

Чехия

1,46

5,57

2007

Холандия

1,65

3,24

2009

Словения

1,8

1,21

2007

Естония

1,8

4,13

2008

Италия

1,8

3,42

2007

Словакия

1,85

4,05

2008

Латвия

1,9

2,13

2007

Полша

1,95

4,23

2008

Румъния

2,05

4,40

2007

България

2,1

4,19

2008

Португалия

2,3

4,25

2007

Великобритания

2,5

3,09

2008

Франция

2,6

4,27

2005

Източник: Министерства на отбраната на различните страни, Center for Strategic and International Studies 2006,  Jaffa Center of Strategic Studies

За 2008 г. военните разходи на България представляват 2,1% от БВП, което ни нарежда на дъното на класацията на най-добрите европейски и световни практики в това отношение. Предвид членството ни в най-големия отбранителен съюз НАТО (през 2009 г. за финансовото осигуряване на задълженията са предвидени 77 млн. лв.) необходимостта от прекомерно високите разходи за отбрана е спорна. Същото се отнася и за броя на заетите в армията, където България е един от първенците по войници на брой население.

Все пак българската армия има нужда от модернизация, но това не означава, че са необходими огромни средства от държавния бюджет. Един достатъчно ефективен и икономичен инструмент за финансиране на армията би била приватизацията на военните имоти. Министерство на отбраната стопанисва и поддържа много голям брой недвижимо имущество, което на практика не се използва. Разбира се, имаме предвид приватизация на имотите чрез открит търг и пълна прозрачност на сделките. Намаляването на ненужно големия състав на въоръжените сили също би освободило част от базата за военни цели.

Радикално, но не и необосновано решение е цялостното приватизиране на военното имущество като в последствие армията може да наема нужните бази. По този начин първоначално в бюджета ще постъпят значителни приходи, разходите за поддръжка ще намалеят чувствително, а армията ще използва оптимално ресурсите. Средствата биха могли да се използват за цялостно модернизиране и усъвършенстване на бойните способности на страната.