Статии ISSN 1313 - 0544

Мисия и цели на ИПИ

Автор: ИПИ / 03.06.2019
Оцени тази статия:

Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.

Институтът е официално регистриран като неправителствена организация на 15 март 1993 г.

На 03 август 2010 г. Институтът е вписан като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза под № 20100803019

 

Целите на ИПИ са да предоставя независима оценка и анализ на политиката на правителството, както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по различни въпроси.

 

 

2018

Годишен доклад Отчет за приходите и разходите Баланс

2017

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2016

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2015  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2014  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2013  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2012  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2011  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2010  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2009  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2008  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2007  

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс