Статии ISSN 1313 - 0544

Мисия и цели на ИПИ

Автор: ИПИ / 23.04.2013
Оцени тази статия:

Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.

Институтът е официално регистриран като неправителствена организация на 15 март 1993 г.

На 03 август 2010 г. Институтът е вписан като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза под № 20100803019

 

Целите на ИПИ са да предоставя независима оценка и анализ на политиката на правителството, както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по различни въпроси.

 

Доклади за работата на ИПИ

Какво направихме април - юни 2015

Какво направихме януари - март 2015

Какво направихме октомври - декември 2014

Какво направихме юли - септември 2014

Какво направихме април - юни 2014

Какво направихме януари - март 2014

Какво направихме октомври - декември 2013

Какво направихме юли - септември 2013

Какво направихме април - юни 2013

Какво направихме януари – март 2013

Какво направихме юли - септември 2012

Какво направихме април - юни 2012

Какво направихме януари - март 2012

Какво направихме октомври - декември 2011

Какво направихме юни - септември 2011

Какво направихме март - май 2011

Какво направихме октомври 2010 – февруари 2011

Какво направихме юни – септември 2010

Какво направихме март – май 2010

Какво направихме октомври 2009 – февруари 2010

Какво направихме април – септември 2009

Какво направихме януари – март 2009

Какво направихме октомври – декември 2008

Какво направихме август – октомври 2008

Какво направихме юли 2008

 

2015

Годишен доклад 2015

Отчет за приходите и разходите

Баланс

 

2014

Годишен доклад 2014

Отчет за приходите и разходите

Баланс

 

2013

Годишен доклад 2013

Отчет за приходите и разходите

Баланс


2012

Годишен доклад 2012

Отчет за приходите и разходите

Баланс

 

2011

Годишен доклад 2011

Отчет за приходите и разходите

Баланс

 

2010

Годишен доклад 2010

Отчет за приходите и разходите

Баланс

 

2009

Годишен доклад 2009

Отчет за приходите и разходите

Баланс


2008

Годишен доклад 2008 (2.6 Mb)

Отчет за приходите и разходите

Баланс

 

2007

Годишен доклад 2007 (1,1 Мb)

Отчет за приходите и разходите
Баланс


2006

Отчет за приходите и разходите
Баланс


2005

Отчет за приходите и разходите
Баланс

 

2004

Отчет за приходите и разходите
Баланс

 

2003

Отчет за приходите и разходите
Баланс

 

2002

Отчет за приходите и разходите
Баланс

 

2001

Отчет за приходите и разходите
Баланс