Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Министерски съвет защити одиторите

Автор: Петър Ганев / 10.02.2012
Оцени тази статия:

Преди няколко седмици направихме очерк на противопоставянето на две работни групи за българската позиция в ЕС за счетоводните изисквания към малките предприятия (виж „РГ 27 Vs РГ 15”). Още тогава отбелязахме, че най-спорният въпрос е за задължителния одит на малките предприятия, като отчетохме опасността одиторите да наложат своето мнение и да защитят бизнеса си. Ето че тази седмица въпросът стигна до Министерски съвет и влиянието на одиторите е лесно видимо в стенограмата от заседанието.

Дебатът за пълното хармонизиране на праговете за малките предприятия отново присъства, но не той е водещ в случая. Именно въпросът за задължителния одит отново излиза на преден план. Министърът на икономиката Трайчо Трайков заявява в прав текст по отношение на евентуалното отпадане на задължителния одит „...това от една страна е добре за предприятията, защото ще им се спестят около 300 млн. лева годишно. От друга страна не е добре за одиторите, които ще загубят 300 млн. лева годишно...”. След това дори се вмъква изречението, че както е тръгнало, „ще защитим интересите на одиторите, но няма да защитим интересите на предприятията”. Тези думи донякъде иронично попадат в устата на икономическия министър, тъй като именно Министерство на икономиката защитаваше освобождаването на малките предприятия и до голяма степен наложи аргументите си по някои от спорните въпроси.

Така или иначе, по въпроса за задължителния одит позицията на Министерството на финансите, подкрепена традиционно от НСИ, остана непреклонна. Заместник министърът на финансите Владислав Горанов представи вече позната позиция на финансовото министерство – важно е информацията да е достоверна, не бива да обезсмисляме одитирането и т.н. Продължава да се налага едва ли не мнението, че щом нещо спре да бъде задължително, то ще стане едва ли не невъзможно и ще се предизвика хаос с финансовите отчети.

Финалната формулировка на позицията срещу отпадането на задължителният одит е също интересна: „На този етап не можем да изразим ясна позиция относно предложението за освобождаване на малките предприятия и групи от задължителен финансов одит, докато не бъде премахнато съществуващото противоречие между предложенията за директива относно годишните и консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за директива за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети”.

Заглавието на страницата на МС гласи, че „Правителството подкрепя приемането на евродиректива, която да намали административната тежест при изготвянето на финансови отчети”. В самия текст се споменава, че по един конкретен въпрос не може да се изрази ясна позиция. Това е крайно неточно представяне на случилото се. Заглавието трябваше да звучи така: „Правителството подкрепя на общо основание директива за намаляване на административната тежест за малките предприятия, но защитава административната тежест на задължителния финансов одит и се грижи за бизнеса на одиторите”.