Статии ISSN 1313 - 0544

Минимален разум в Парламента ... отново

Автор: Светла Костадинова / 11.02.2009
Оцени тази статия:
 

Представете си ситуация, в която млад студент от Техническия университет има идея за нов софтуер, пенсионер иска заедно с колеги да предоставя преводачески услуги или току що освободен специалист по вътрешно обзавеждане има хиляди творчески идеи, които да осъществи сам. И в трите примера първоначалният капитал са идеите, двигателят е желанието за риск, а осъществяването им изисква единствено компютър и клиент, който да закупи съответния продукт/услуга. Оказва се, че тези начинания няма да се осъществят толкова лесно. За да регистрираш ООД у нас е необходим минимален капитал от 5 000 лв., като поне 30% (1 750 лв.) трябва да е внесен при регистрацията.

Някои хора веднага ще реагират, че това не са много пари. Други ще кажат, че практиката е веднага след регистрацията парите да се изтеглят. Трети пък ще споделят, че не може да се започва ей така бизнес ако кандидат-предприемачът не може едни 5 000 лв. да събере.

Всъщност, това са и аргументите, които чухме на обсъждането на предложението за намаление на минималния капитал при регистриране на ООД от 5 000 лв. на 100 лв. в Правна комисия в Парламента наскоро. Цитирам някои от изказванията, които граничат с откровен цинизъм:

За мен предложения законопроект разкрива остър дефицит на професионализъм. ... Гледам мотивите и си казвам: Хората, които са ги писали, толкова ли са неграмотни и как са подвели министър-председателя да се подпише под тези мотиви ... Ама такава аматьорщина, такава самодейност уникална. ... Българският проблем е точно обратния. Ние искаме всъщност да лекуваме човек с разстройство като му даваме разслабително." (Огнян Герджиков)

„Сега аз не мога да се съглася, че е сериозно, да започваш да правиш фирма и да нямаш 5 000 лв. Защото ти ще ги изтеглиш моментално след регистрацията. Никак не е сериозно да смятаме, че ще развиеш търговска дейност, ако нямаш никакви пари в джоба си. .... Подлъгвайки се по 100 лв. и 1 лв., те ще се юрнат да регистрират отново фирми ..." (Елеонора Николова)

„Първо, аз не съм чувал някъде оплакване от хора, че началният капитал е пречка за тях да започнат някаква стопанска дейност. Изначалната теза, че едва ли не, сваляйки капитала ние ще стимулираме стопанската инициатива или търговската инициатива на гражданите, аз не я споделям.„ (Четин Казак) 

 

Малко предистория

За първи път предложение за намаление на минималния капитал беше внесено през 2008 от Мартин Димитров (СДС). То беше отхвърлено по принцип през ноември, но все пак се прие промяната записаният капитал да се намали от 70% на 35%, т.е. при регистрация трябва да бъдат внесени поне 1750 лв.

Сега се разглежда вторият опит за намаление на капитала, този път внесен от Министерски съвет, месец след първото отхвърляне. Интересен факт е, че в Плана на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009 единствената мярка за подобрение на бизнес средата е именно намалението на минималния капитал. В програмата четем: "Облекчаваме режима за онези, които желаят да инвестират в бъдещето на България, чрез намаляване с 50 пъти наличния капитал за регистриране на дружество с ограничена  отговорност - от 5 000 лв. на 100 лв. ".

Е, явно някои депутати считат това за безсмислица.

Малко статистика

1. Средният размер на годишната работна заплата за 2007 е 5 167 лв. според НСИ;

2. 80% от банковите депозити на домакинствата и нефинансовите предприятия са под 1000 лв. към септември 2008 според БНБ;

3. 92% от банковите депозити на домакинствата и нефинансовите предприятия са до 5000 лв. към септември 2008;

4. Общият годишен доход на едно домакинство през 2007 е 8429 лв. според НСИ;

5. Малките и средни предприятия са около 99% от всички частни предприятия у нас през 2006;

6. В 79 страни по света (САЩ, Япония, Ирландия, Канада, Великобритания, Франция) няма изискване за минимален капитал според Световната банка. България е на 140 място от общо 184 място по размер на минималния капитал, т.е. е от страните с най-високо изискване;

7. Изследвания доказват, че в страните без изискване за минимален капитал кредиторите успяват да си възстановят средно по 31 цента от всеки един долар (или 31% степен на възстановяване). Във всички останали страни, в които има такова изискване кредиторите успяват да си възстановят 30 цента от всеки един долар (30%). На практика минималният капитал не защитава кредиторите;

8. Средната продължителност на едно съдебно дело в Търговското отделение в Софийски градски съд през 2007 година е била повече от 1 година.

Има и още два важни момента, които се пропускат от специалистите „прависти".

Изискването от 5 000 лв. минимален капитал е напълно СУБЕКТИВНО. Размерът на сумата по никакъв начин не е свързан с размера на фирмата, вида дейност, която ще осъществява и риска, свързан с нея. В резултат на това, изискването не е обвързано с дълга, който може да се породи в бъдеще. Това е все едно да застраховаш по един и същ начин фирма, която произвежда ябълки и компания за производство на ядрени глави.

Гаранцията за кредиторите от 5 000 лв. минимален капитал е напълно ПОДВЕЖДАЩА. Тъй като в повечето случаи той се изтегля веднага след регистрацията, единственият начин за един кредитор да е сигурен е той да прегледа целия баланс на фирмата. На практика, самите кредитори са наясно, че минимално изискуемият капитал въобще не ги защитава и затова те разчитат на гаранции, репутация и други начини да преценят риска.

Обобщението от статистиката е, че повечето кандидат-предприемачи в България не могат да внесат лични средства за минималния капитал, икономиката ни се състои предимно от малки фирми, и ако се стигне до съда, който да гарантира удовлетворяването на кредиторите, ще мине средно поне една година за разрешаване на въпроса.

Минималният капитал е най-безполезното изискване за започване на бизнес в момента и дори трябва изцяло да се премахне.

Защо са безобразно нагли аргументите на противниците на ниския минимален капитал?

Ако някой може да ми даде логични отговори на следните въпроси, може и да преразгледам позицията си, че минималният капитал трябва да се премахне:

  • Как така някой ще си позволява да поставя изискване за сериозността на всеки предприемач вместо пазара?!
  • Защо съществува такова изискване ако всички знаят, че парите се изтеглят веднага?!
  • Защо някой си мисли, че може да спира хора, които искат да рискуват за своя сметка?!
  • Как противниците на идеята за намалението ще обяснят пълното отсъствие на минимален капитал в повече от 79 страни по света?!
  • Кой според противниците на премахването на минималния капитал плаща данъци и заплати?!

Истината

Реалността в момента е такава, че трябва да се създават всички условия хората да бъдат предприемачи. От това зависят икономиката ни, доходите ни, публичните финанси, администрацията, пенсионерите.

Във фундаменталния си труд „Човешкото действие" Мизес пише, че има три изисквания за един човек да действа: (1) безпокойство или неудовлетвореност от настоящото състояние на нещата, (2) визия за по-добро състояние и (3) вяра, че по-доброто състояние може да се постигне.

Държава, закони и правни комисии, които се провалят в осигуряването на условия, отговарящи на тези изисквания създават култура на бездействие и зависимост. А точно това не ни трябва!