Статии ISSN 1313 - 0544

Минал опит

Автор: ИПИ / 22.06.2019
Оцени тази статия:

 

Приоритетите на ИПИ се променят през годините, следвайки предизвикателствата пред българските граждани и бизнеса по време на реформите. Например, през 1993 – 1994 г. нашият фокус беше върху предоставянето на информация и мерките срещу измамите поради появяването и развитието на пирамидални структури. По-късно, по времето на хиперинфлацията през 1996 – 1997 г., ИПИ започна да издава първия електронен вестник с информация за обслужването и управлението на дълга и макроикономическите развития; след стабилизирането от 1997 г. година насочихме вниманието си към развитието на отделните сектори на бизнес средата.

Начинът на действие на ИПИ е следният: екипът оценява икономическите реформи и с помощта на Борда и Надзорния съвет начертава приоритетите, които са за 2-годишен период. (Бордът се събира четири пъти годишно; изпълнителният директор управлява и представлява института). Приходите от услуги обикновено се използват за финансиране на инициативите на ИПИ за коментар, изследване и препоръки към публичното управление.

Почти няма важен въпрос или проблем в последните 12 години, който да не е бил коментиран от ИПИ. Институтът получи през 2001 г. специалната награда на Министерския съвет за своя “цялостен принос за развитието на гражданското общество”.

ИПИ е в основата или косвено подкрепи възникването на други организации (бизнес и неправителствени) - Програма Достъп до информация (1996), Институт за икономическа политика (1997) и Индъстри Уоч (2003).

ИПИ е учредител и/или член на няколко международни организации.