Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Международният индекс за право на собственост: мястото на България

Автор: Петър Ганев / 09.03.2007
Оцени тази статия:

Когато собствеността е в частни ръце и законът е установен по такъв начин, че всички, включително правилата сами по себе си, са обект на един и същ закон, икономиките ще просперират и цивилизацията ще се развива"[1].

Международният индекс за право на собственост

Наскоро излезе първият по рода си Международен индекс за право на собственост (IPRI). Целта на този индекс е да оцени и сравни правото на собственост в различни страни по света. Изследвани са 70 държави от целият свят, които формират 95% от световният БВП. България също попада в тази своеобразна класация с „престижното" 51-о място.

Индексът обхваща общо 11 фактора, които са разделени в три основни категории, както следва:

  • Законност и политически климат: независимост на съдебната система, доверие в съдебната система, политическа стабилност, корупция;
  • Материални права на собственост: защита на правото на собственост, регистър на собствеността, достъп до заеми;
  • Интелектуални права на собственост: защита на интелектуалната собственост, сила на патентите, пиратство (нарушение на авторските права), защита на търговските марки.

На графиката по-долу ясно се вижда, че по този индекс най-добре се представят страните от Западна Европа, следвани от тези от Северна Америка. Челните места се заемат изцяло от европейски страни, като на първо място е Норвегия с резултат 8.3 от максимален 10.

Международният индекс за право на собственост (IPRI) по региони

  

Източник:  http://www.internationalpropertyrightsindex.org/

Дори и един бегъл поглед върху тази графика е достатъчен, за да се види, че регионите с най-висок индекс за право на собственост, са в същото време и регионите с най-висока степен на икономическо развитие. Това едва ли може да бъде изненадващо, като се има предвид, че дефинирането и защитата на правото на собственост е от решаващо значение за всяка икономика, основана на частната собственост. Това, което наистина в случая е неприятно е, че регионът, към който спада България (Централна и Източна Европа плюс Русия) показва идентичен резултат с този на страните от Африка.

През последните години все повече икономисти започнаха да осмислят директната връзка между правото на собственост на отделния индивид и нивото на икономическо развитие на дадена страна. Тази връзка е чудесно илюстрирана от следващата графика, която показва връзката между данните за този индекс и БВП на глава от населението за всяка от 70-те разгледани страни.

Връзка между Международния индекс за право на собственост (IPRI) и БВП на глава от населението ($GDP P.C.)

  

Източник:  http://www.internationalpropertyrightsindex.org/

Мястото на България

Общият резултат от индекса за България е 3.8 (от максимално 10), което ни отрежда 51-о място в света (от 70-те страни) и 6-о място в региона (от 9 изследвани страни). Този резултат е поредното доказателство, че в България правото на собственост не е ясно дефинирано и съответно защитено. Това, от своя страна, резултира в наличието на т.нар. мъртъв капитал, който възпира икономическият прогрес.

Разглеждайки резултатите за отделните категории и фактори, веднага прави впечатление оценката за доверието в съдебната система, която е нула. Като имаме предвид, че съдебната система е тази, която трябва да дефинира и защитава правото на собственост на отделния индивид, тази липса на доверие в нея означава и липса на доверие в самото право на собственост. Тази среда на несигурност и неопределеност може да има само негативни последици.

Независимостта на съдебната система също получава много нисък резултат (2.5), което и отрежда 58-о място в света и 8-о в региона. Тези резултати потвърждават мнението и на европейските бюрократи, че съдебната система е най-проблемната област в България. Сега ясно се вижда, че в международен мащаб нашата съдебна система стои много ниско и дори е трудно да я сравняваме с африканските такива.

Другата категория на която трябва да се обърне специално внимание са интелектуалните права на собственост и по-специално факторът защита на интелектуалното право. По изчисления на авторите на този индекс, именно интелектуалното право и неговата защита са в най-тясна корелация с нивото на икономическо развитие на една страна. За съжаление точно по този показател получаваме и най-слабото си класиране във световен мащаб, а именно 62 място с резултат 2.8. Този проблем винаги се е разглеждал по по-особен начин в България, но вече е време да осъзнаем, че интелектуалната собственост не трябва да се третира различно от материалната такава и трябва да бъде адекватно защитена. Още повече, че потърпевши от нарушаването на интелектуалното право на собственост винаги са били най-креативните и иновативни членове на обществото.

Резултатите за България

Категория

Резултат

Място в света

Място в региона

Общо

3.8

51 от 70

6 от 9

    

Законност и политически климат

3.0

54 от 70

7 от 9

  независимост в съдебната система

2.5

58 от 70

8 от 9

  доверие в съдебната система

0.0

28 от 34

8 от 9

  корупция

4.0

36 от 70

4 от 9

  политическа стабилност

5.3

33 от 70

5 от 9

    

Материални права на собственост

4.9

45 от 70

4 от 9

  защита на правото на собственост

4.6

56 от 70

6 от 9

  регистър на собствеността

6.3

32 от 70

3 от 9

  достъп до кредити

3.7

41 от 70

5 от 9

    

Интелектуални права на собственост

3.5

57 от 70

8 от 9

  защита на интелектуалната собственост

2.8

62 от 70

7 от 9

  сила на патентите

6.5

37 от 70

5 от 9

  пиратство

1.2

32 от 49

8 от 9

Източник:  http://www.internationalpropertyrightsindex.org/

Резултатите за България от това изследване са наистина тревожни. Пазарната икономика се основава изцяло на частната инициатива и на егоистичният интерес на отделният индивид. Този интерес обаче е сериозно наранен, когато хората не могат да се възползват напълно от плодовете на своят труд. Липсата на ясно дефиниране и защита на правото на собственост на всеки от нас е най-силният демотивиращ фактор в икономиката. Това че в момента в България наблюдаваме силен темп на икономически растеж, въобще не означава че не можем да се справим много по-добре и точно това изследване ни понаказва негативните фактори, които ни пречат.[1] The Noblest Triumph, Tom Bethel