Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Лъжите за АЕЦ “Белене”

Автор: Велико Димитров / 12.01.2007
Оцени тази статия:
Месеци наред, в резултат на двусмислени и неясни медийни изяви на министри и политици, нямаше яснота по отношение строежа на атомната централа. Огромният брой противоречиви коментари и твърдения внасяха ден след ден объркване в представите на хората и важни въпроси като кой ще строи, в какъв период, на каква цена и дали въобще ще има Белене останаха без ясни отговори.

Спекулациите се простираха от изграждане на централата изцяло с капитали само на една компания през формиране на консорциум с или без осигуряване на държавни гаранции до създаване на смесено дружество с държавата.

Отделно от това нямаше яснота за вида реактори, ядреното гориво, цената, поддоставчиците и т.н.

По друг повод, а именно обявените от Агенцията за обществени поръчки (АОП) годишни данни за стойността на сключените договори за обществени поръчки, ненадейно се появиха и отговорите на всички изброени по-горе въпроси.

При стойност за 2005 г. от 3,3 млрд. лв., сключените договори за 2006 г. се оказаха почти 11,9 млрд. лв., т.е. около 3,5 пъти повече. Част от нарастването, както може да се предположи, лесно се обяснява с покачващите се държавни и общински разходи от една страна и излизането на светло на част от договореностите, заобикалящи ЗОП и НВМОП* до момента, от друга. Все пак, при относително постоянната динамика това обяснява не повече от 4 от общо регистрираните почти 12 милиарда лева или, което е очевидно, около 8 млрд. лв. на пръв поглед няма от къде да са се появили. Точно тези средства обаче представляват част от парите за строежа на АЕЦ “Белене”.

1. Още преди повече от година и половина е било напълно ясно, че централа ще има

Решението за откриване на процедура за възлагане на ОП за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на блокове 1 и 2 в Белене е взето на 10 май 2005г. Т.е. явно не само сегашното, но и предишното правителство е подкрепяло идеята за Втора Атомна. Което не беше категорично заявено от нито едно от двете правителства (изключваме министър Овчаров, който като бивш служител в АЕЦ “Козлодуй” и откровен привърженик на държавния енергиен монопол винаги е целял създаването на мегаструктура в енергетиката, управлявана от неговото министерство, включваща и Белене).

2. Сегашното правителство удължава срока за предоставяне на оферти

Позицията е вече категорична – централа ще има въпреки огромните разходи, въвеждането в експлоатация след 120 месеца (10 години), много по-високата цена на електроенергията и като цяло отсъствието на каквато и да било аргументация на икономическата целесъобразност.

3. Централата ще се строи със средства на сегашните и бъдещите данъкоплатци

Твърденията, че под някаква форма реализацията на проекта ще е с частни капитали се оказва невярна. Изпълнението на обществените поръчки се заплаща от бюджета; така ще се плати и на руската компания, на която е възложено изграждането на 1 и 2 блок. Ако проектът беше оправдан от инвестиционна гледна точка, със сигурност щяха да се появят инвеститори, които да го осъществят. Тъй като обаче в крайна сметка ще се плати с пари на данъкоплатците (които са задължени да внасят данъци, които общо взето правителството, както вече е ясно, не се колебае да похарчи с лека ръка), очевидно АЕЦ “Белене” не е печеливша инвестиция. Ако тя не е печеливша за една частна компания, няма как да е печеливша и за обществото още повече, когато се финансира и управлява от държавата.

4. Използване на подизпълнители – максимум до 30% от стойността на договора

Коментарите, че е възможно български подизпълнители да поемат дори повече от 1/3 от дейностите около Белене отново са неверни. Според информацията за сключения договор от страницата на АОП става ясно, че максималното вероятно участие на подизпълнители ще е 30% като никъде не е споменато, че това ще са български компании.


5. Цената на договора** – 7 817 961 026 лева без ДДС.

Това е цената единствено за проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на 1 и 2 блок. Общата стойност на проекта при завършването му обаче ще е много по-висока първо, защото има голям брой други дейности, които са свързани с изграждането и са обект на отделни обществени поръчки и второ, както обикновено се случва (тъй като ЗОП го позволява), цената ще се предоговори нагоре.

При вероятна обща цена от около 12 милиарда лева и при около три милиона заети към момента, това най-общо означава, че всеки данъкоплатец трябва да изработи около 4 хил. лева, които да бъдат похарчени за Белене, а след това да купува електроенергия на по-висока цена, отколкото го прави днес.

Разбираемо е защо Белене няма да се строи от частна компания – защото никой няма да купува това, което тя ще произвежда - но не е ясно защо българското правителство ще принуди хората, част от които са и избиратели на това правителство, да направят точно това.

----------------------------------------------------

* ЗОП – Закон за обществените поръчки; НВМОП – Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

** Описаната информация може да бъде намерена в регистъра на обществените поръчки от страницата на АОП www.aop.bg . За съжаление обаче се изисква регистрация, която е безплатна, но все пак отнема време