Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Либерализиране на пожарната и аварийна дейност

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

В редица случаи поддържането на държавни монополи се обяснява с невъзможността определени блага да бъдат "произвеждани" от частния сектор. Типичен пример за услуга, която се счита за "обществено благо" и следователно се доставя от държавата е пожарната и аварийна безопасност.

По различни поводи представители на Института за пазарна икономика са поставяли въпроса дали в условията на либерализиран пазар, някои от тези услуги (наречени обществени блага) могат да се доставят от частни изпълнители. Тоест ние считаме, че в условията на свободна размяна, някои от тези отношения могат да се уреждат между пазарните субекти на договорна основа.

В брой 59 на Държавен вестник от първи юли 2003 г. е публикувана Наредба № І-127 (от 29 май 2003 г.) "за определяне на реда за осъществяване на дейности по пожарна и аварийна безопасност от търговци". По реда на наредбата ще се издават разрешения за следните видове дейности:

1/ Пожарогасителна дейност;

2/ Аварийно-спасителна дейност;

3/ Противопожарно обследване на обекти.

Това на практика означава, че и частни фирми ще имат възможност да извършват дейности по пожарна и аварийна безопасност въз основа на разрешителен режим, което е значителен прогрес към либерализирането на услугата. По този начин ще се създаде конкуренция на този пазар и ще възникнат нови доставчици и съответно различни ценови предложения.

Конкурентната среда ще бъде стимул за всички "играчи" да създават нови решения, при по-добро съотношение между качество и цена, което в крайна сметка означава и по-висока степен на пожарна безопасност.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!