Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Лесно ли се прави бизнес в България

Автор: Зорница Славова / 21.10.2011
Оцени тази статия:

България е на 59-то място по лекота на правене на бизнес сред 183 държави от целия свят, както показва последното издание на Световната банка – Индекс Правене на бизнес 2012. На първо място в класацията за поредна година е Сингапур, където страната продължава да затвърждава позициите си като лидер, основно с повсеместното прилагане на електронни услуги при взаимодействието на гражданите с администрацията и в самата администрация. Сред страните-членки на ЕС има три в топ 10 на световната класация – Дания (5), Великобритания (7) и Ирландия (10). България попада на 22-ро място в ЕС, нареждайки се преди Полша, Чехия, Румъния, Италия и Гърция.

В сравнение с миналата година България се отдалечава от първенеца с две позиции. Основните причини за този резултат са влошаването на резултатите на страната по показателите „започване на бизнес” (-6 места), „издаване на разрешително за строеж” (-3 места) и „регистриране на собственост” (-3 места). Този спад донякъде се конпенсира от положителното преместване на България при показателите „международна търговия” (+6 места), „плащане на данъци” (+3 места) и „изпълнение на договорите” (+3 места). 

 

Показател

2012

2011

Промяна

Започване на бизнес

49

43

-6

Издаване на разрешително за строеж

128

125

-3

Регистриране на собственост

66

63

-3

Достъп до кредит

8

8

0

Защита на правата на инвеститорите

46

44

-2

Плащане на данъци

69

72

3

Международна търговия

91

97

6

Изпълнение на договорите

87

90

3

Закриване на бизнес

90

88

-2

Свързване с електричество

133

134

1

Общо

59

57

-2

 

Прави впечатление липсата на особено развитие през годините. За последните четири години България е изостанала с 14 места, докато съседна Македония се изкачва с 47 места и в тазгодишното издание е на 22-ро място в общата класация, като е обявена за един от топ-реформаторите при улесненяването на бизнеса. И докато Македония продължава да създава по-добра среда за бизнес, съкращавайки всички срокове, разходи и трудности пред преприемачите си, проблемните области в България продължават да създават сериозни пречки пред всеки, захванал се с бизнес.

 

Промяна на класирането на България и Македония за периода 2009-2012 година

Източник: Световна банка

 

Както се вижда и от тазгодишното класиране, най-сериозни са трудностите, когато на бизнеса му се наложи пряко да контактува с администрацията.

Издаването на разрешително за строеж в България вече стана нарицателно за тромава процедура и множество подкупи. Това е и показателят, по който България се нарежда едва на 128-мо място в Индекса. Резултатите показват, че издаването на разрешително за строеж е свързано с високи разходи (317% от дохода на глава от населението), голяма продължителност (цели 120 дни) и тромави процедури (23 на брой). За сравнение, за една година Македония се покачва с 86 места по този показател – от 147-мо до 61-во място, намалявайки необходимите процедури до 10 и осигурявайки ясни и прозрачни правила в процеса на издаване на разрешителното.

Друг проблемен показател за България е „свързването с електричество”. Този индикатор се включва за първи път в изследването и измерва броя на процедурите, свързани с подаването на всички документи, осъществяването на проверките, инсталационните работи и в крайна сметка получаването на електричество; необходимото за това време и официалните разходи, съпътстващи цялата процедура. В България свързването с електричество е в 6 отделни процедури, отнема 130 дни и струва 366,6% от дохода на глава от населението, което отрежда на страната незавидното 133-то място в общата класация. Най-скъпата и бавна процедура е при външното свързване, което се прави средно за 37 календарни дни и струва над 30 хиляди лева. В Сингапур, например, процедурите са четири и отнемат едва 36 дни и 31% от дохода на глава от населението.

Разбира се, има и показатели, при които България се нарежда по-напред в класацията. По показателя „достъп до кредит” страната запазва миналогодишното си 8-мо място заради сравнително лесния достъп до заеми. Второто най-високо място за България е при показателя „започване на бизнес”, където страната е чак на 49-то място. Причините за сравнително добро представяне тук са намаляването на изискуемия минимален капитал за започване на бизнес през 2009 година и изнасянето на търговския регистър извън съдебната система през 2008 година. Ако използваме пак примера на Македония ще видим, че там също няма минимален изискуем капитал за започване на бизнес, а услугите на администрацията масово се предлагат на „едно гише”, което нарежда Македония на 6-то място в световната класация.

Тазгодишното издание на Индекс Правене на бизнес отново показва, че администрацията, а не кризата е най-голямата спънка на бизнеса в България. Сравнението с Македония не е случайно и примерът, който ни дава западната ни съседка, ясно показва, че със смели реформи и политическа воля България може да върви бързо напред. Най-належащите промени, които трябва да се предприемат и доказано работят, са развитието на електронното правителство, намаляването на регистрационните, лицензионните и разрешителнте режими, въвеждането на прозрачни правила и въвеждане на мълчаливото съгласие. Разбира се, някои от промените са трудни и трябва силна политическа воля за истинските реформи. В крайна сметка обаче всичко това ще доведе до по-лесно правене на бизнес, по-висока конкурентоспособност на българската икономика, повече инвестиции, по-голям икономически растеж и просперитет.