Статии ISSN 1313 - 0544

КЗК отговаря на Отвореното писмо на ИПИ: Знаем за проблема, взехме мерки и чакаме съда да се произнесе

Автор: ИПИ / 06.10.2009
Оцени тази статия:

 

На 29 септември 2009 ИПИ изпрати Отворено писмо:"ОСТАВЕТЕ НИ ДА РЕШАВАМЕ САМИ!" .

Поводът беше искане на хлебопроизводители за въвеждане на минимална защитна цена.

ИПИ настояваше отговорните органи да вземат мерки и да предотвратят подобни искания в зародиш.

Писмото беше изпратено до Комисия за защита на конкуренцията, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и Върховния административен съд.

Пет работни дни след изпращане на писмото получихме отговор от КЗК .

 

Накратко, ето какво се казва в отговора на КЗК:

- още през юли 2007 КЗК се самосезира за подобна практика

- през октомври 2007 КЗК извършва проверка на място в три сдружения за събиране на повече информация

- почти една година по-късно (юли 2008) КЗК излиза с решение, което установява, че сдруженията си обменяли информация, съгласували са цените помежду си и са се координирали, включително и чрез медиите

- КЗК налага имуществени санкции и постановява практиката да спре

- Сдруженията оспорват пред 3-членен съвет на Върховния административен съд

- една година по-късно - 14 юли 2009 ВАС отменя решението на КЗК

- КЗК подава касационна жалба пред 5-членен състав на ВАС

 

В момента се очаква решението на касационната инстанция. Писмото на КЗК завършва така:

"В случай на постановяване на положително решение от страна на 5-членен състав на ВАС, решението на КЗК ще влезе в сила, вкл. в частта си, в която е постановено прекратяване на нарушението от страна на санкционираните сдружения на предприятия. Едва след влизане в сила на решението на КЗК, при констатиране на непрекратяване на установеното нарушение посочените сдружения на предприятия могат да бъдат наказани за неизпълнение на решението на КЗК".

 

Изводите:

  1. Похвално е, че КЗК отговаря на призиви на гражданското общество
  2. Похвално е, че КЗК се самосезира за подобни практики
  3. Неразбираемо е, как може да е необходимо толкова време за подобна процедура
  4. Ясно е, че хлебопроизводителите вече де факто са си въвели "минимална цена" неформално


Сега ще почакаме ВАС. Дано не чакаме дълго.