Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

КТД в БДЖ – без коментар

Автор: Петър Ганев / 02.12.2011
Оцени тази статия:

Събитията от последната седмица потвърдиха тезата, че стачката в БДЖ не е толкова заради съкращенията, а по-скоро поради конкретни спорни текстове в новия колективен трудов договор (КТД). Разбира се, съкращенията са един от водещите мотиви за ежедневните протести на работниците в БДЖ, но препъни камъка пред ръководство и синдикални лидери е колективният трудов договор, а не съкращенията – именно за това се преговаряше през последните дни.

Най-спорният текст от новият КТД се отнася до т. нар. закрила от съкращения. Ето какво гласи този текст, така, както е предложен от синдикатите: "При уволнение поради съкращаване на щата и при намаляване обема на работа се прилага предварителна закрила... Работодателят отправя писмено искане за конкретното уволнение до синдикалния орган... Уволнението на работника или служителя става само след като Работодателят е получил писменото съгласие на синдикалния орган".

Този текст ще го оставим без коментар...